4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1370
mod_vvisit_counterYesterday2676
mod_vvisit_counterThis week10612
mod_vvisit_counterLast week13729
mod_vvisit_counterThis month15694
mod_vvisit_counterLast month72692
mod_vvisit_counterAll2449247

Online 12
Your IP: 50.16.17.16
Today: 08 ธ.ค., 2016
 sea12
 ประกาศสำนักพระราชวัง
 

                           ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน   
เนื่องจากเกิดสภาวะฝนตกหนัก และน้ำท่วมหลายพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.12 จังหวัดนครศรีฯและพัทลุง
จึงพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง เพื่อทราบ ดังรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้    แบบรายงานความเสียหาย

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน อำเภอ  จังหวัด  วันที่ปิด วันที่เปิด หมายเหตุ
1.  เบญจมราชูทิศ เมือง  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
2.  กัลยาณีศรีธรรมราช  เมือง  นครศรีฯ  6-12 ธ.ค. 59  13 ธ.ค.59   ศึกษาดูงาน
 3.   ทางพูนวิทยาคาร เฉลิมฯ   นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค.59  
4.  ชะอวด ชะอวด   นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค.59    
5.  อินทร์ธานี ปากพนัง   นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค.59  
 6.   นพคุณประชาสรรค์ หัวไทร   นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59  
7.  ชะอวดเคร่งธรรม ชะอวด   นครศรีฯ  6-8 ธ.ค. 59  9 ธ.ค. 59  
8.  ปากพูน เมือง   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
9.   เชียรใหญ่ เชียรใหญ่   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
10.  ธัญญาวดีศึกษา  เชียรใหญ่  นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59  
11.  ขอนหาดประชาสรรค์ ชะอวด   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
12.  ทรายขาว  หัวไทร   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
 13.   เทพราชพิทยาสรรค์ สิชล   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
14.  ปากพนัง ปากพนัง   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
15.  สตรีปากพนัง  ปากพนัง  นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59     
16.   เฉลิมพระเกียรติฯ  เฉลิมฯ  นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59  
17.  ท่าศาลาประสิทธิ์ฯ   ท่าศาลา  นครศรีฯ  6-11 ธ.ค. 59  13 ธ.ค.59  ศึกษาดูงาน
18.  เชียรใหญ่สามัคคี เชียรใหญ่   นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59  
19.  ท่านครญาณวโรภาส เมือง   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
20.  ฃะอวดวิทยาคาร ชะอวด   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
21.  เตรียมอุดมศึกษา พระพรหม   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
22.  เมืองนครศรีธรรมราช เมือง   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
 23.   วิเชียรประขาสรรค์  เชียรใหญ่  นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59  
24.  สวนกุหลาบ ฯ  ลานสกา  นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
25.  พระพรหมฯ  พระพรหม  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
26.  เสาธง  ร่อนพิบูลย์  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
27.  มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  จุฬาภรณ์  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
28.  พรหมคีรี พรหมคีรี   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
 29.   แหลมราษฎร์ หัวไทร   นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
  30.    สิชลประชาสรรค์  สิชล  นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59  
31.  หัวไทรบำรุงราษฎร์  หัวไทร  นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59  
 32.   สิชลคุณาธารวิทยา  สิขล  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค.59  8 ธ.ค. 59  
33.  ทุ่งสงวิทยา  ทุ่งสง  นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
34.  ตระพังวิทยา  ร่อนพิบูลย์  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค.59  8 ธ.ค. 59  
35.  โยธินบำรุง  เมือง  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค.59  8 ธ.ค. 59  
36.  ร่อนพิบูลย์เกียรติ  ร่อนพิบูลย์  นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
37.  เฉลิมราชประชาอุทิศ  พระพรหม  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
38.  ขนอมพิทยา   ขนอม  นครศรีฯ  5-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  ศึกษาดูงาน
39.  คีรีราษฎร์พัฒนา  ร่อนพิบูลย์  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
40.  กรุงหยันวิทยาคาร  ทุ่งใหญ่  นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
41   ท้องเนียนคณาภิบาล  ขนอม  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
42.  ทุ่งสง ทุ่งสง   นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
 43.   สตรีทุ่งสง  ทุ่งสง  นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
 44.   ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  สิชล  นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
45.  คงคาประชารักษ์  นบพิตำ  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
46.  ก้างปลาวิทยาคม ทุ่งสง   นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
47.  นบพิตำวิทยา  นบพิตำ  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
48.  สระแก้วรัตนวิทย์  ท่าศาลา  นครศรีฯ  6-8 ธ.ค. 59  9 ธ.ค. 59   ศึกษาดูงาน
49.  ขุนทะเลวิทยาคม  ลานสกา  นครศรี  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
 50.   เขาพังไกร  หัวไทร  นครศรีฯ  6-9 ธ.ค. 59  13 ธ.ค. 59  
51.  ควนเกยสุทธิวิทยา  ร่อนพิบุลย์  นครศรีฯ  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค. 59  
52.  นางเอื้อยวิทยา พิปูน   นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
53.  ตรีนิมิตรวิทยา  เมือง  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
54.  โมคลานประชาสรรค์ ท่าศาลา  นครศรีฯ  6-7 ธ.ค. 59  8 ธ.ค. 59  
55.  วังหินวิทยา บางขัน  นครศรีฯ  6-8 ธ.ค. 59  9 ธ.ค. 59  
จังหวัดพัทลุง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน อำเภอ  จังหวัด วันปิดเรียน  วันเปิดเรียน หมายเหตุ
1.  พัทลุง  เมือง   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59     เบื้องต้น
2.  สตรีพัทลุง  เมือง   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
3.  พัทลุงพิทยาคม  เมือง   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
4.  อุดมวิทยายน ควนขนุน    พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
5.  พรหมพินิตฯ  เมือง   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
6.  เขาชัยสน เขาชัยสน    พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
7.  นิคมควนขนุน ป่าพะยอม    พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
8.  ป่าบอนพิทยาคม ป่าบอน    พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
9.   พนางตุง  ควนขนุน   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
10.  บางแก้วพิทยาคม บางแก้ว    พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
 11.   หารเทารังษีฯ ปากพะยูน    พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
 12.   ควนขนุน ควนขนุน    พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
13.  ประชาบำรุง ตะโหมด    พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
14.  หาญโพธิ์พิทยาคม  เขาชัยสน   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
15.  ป่าพะยอมพิทยาคม  ป่าพะยอม   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
16.  ตะแพนพิทยา  ศรีบรรพต   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
17.  ประภัสสรรังสิต  เมือง   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
18.  ศรีบรรพตพิทยาคม  ศรีบรรพต   พัทลุง  6 ธ.ค. 59  7 ธ.ค.59  
19.  ควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน   พัทลุง  8 ธ.ค. 59  9 ธ.ค.59  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12   7 ธ.ค. 59  14.16 น.

 

   pr-2559  
  - สรุปเหรียญรางวัล  จัดอันดับตามรายการที่ไปต่อ(ชนะเลิศ) 
  - รุปเหรียญรางวัล จัดอันดับตามจำนวนเหรียญ
  - สรุปเหรียญรางวัล จำแนกตามกลุ่มสาระ  
  - สรุปตัวแทนไปต่อระดับภาค   - กลุ่มจังหวัดนครศรีฯ   - กลุ่มจังหวัดพัทลุง
  - ประกาศผลประกวดนิทรรศการ 
 

           แบบประเมินผลการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
                    กลุ่มนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
 - ผู้เข้าแข่งขัน (นักเรียน)     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาnew1
 - คุณะกรรมการจัดงาน        - บุคลลทั่วไปและผู้ปกครอง

 header ranong resize
เข้าสู่เว็บไซต์แข่งขันระดับภาค คลิกที่แบนเนอร์

         - เว็บไซต์แข่งขันระดับภาค สพม   new1
         - ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนระดับภาค 

 
22nov
     ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน  2559 พร้อมกันทั่วประเทศ นั้น
     สพม.12 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีดังกล่าว ตามวันเวลาและกิจกรรมที่กำหนด
>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดการจัดกิจกรรม
22nov sch


 
 blood donation
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559   สพม.12 โดยการนำของ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.12  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม สพม.12 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจนานาประการ
    โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมดังกล่าว
 
 new1
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  สพม.12  ได้รับเกียรติจาก นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559 "เด็กไทยใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาสู่สากล"  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   โดยมี นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.12  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.12 , ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช, ครู  บุคลากร นักเรียน  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน  ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว
     งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559   ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ , โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช , โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 new2
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
ธันวาคม 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode