4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
Login Form
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday649
mod_vvisit_counterYesterday1256
mod_vvisit_counterThis week7715
mod_vvisit_counterLast week7781
mod_vvisit_counterThis month17742
mod_vvisit_counterLast month38512
mod_vvisit_counterAll3018345

Online 15
Your IP: 54.227.126.69
Today: 16 ธ.ค., 2017
 header60  resize

              งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 67
                                       ปีการศึกษา 2560

                              ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 
รายละเอียด
- เว็บไซต์การจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ 
-  เว็บไซต์การแข่งขัน สพม.     ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล     พิมพ์บัตรประจำตัวnew2
-  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-ครู ระดับภาค  
- ประกาศตัวแทนสพม.12      กลุ่มจังหวัดนครศรีฯ       กลุ่มจังหวัดพัทลุง
  ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสพม.12 ที่ส่งนักเรียนเป็นตัวแทน เข้าแข่งขันทักษะระดับภาค ได้ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่แข่งขัน ลำดับการแข่งขัน   ที่พัก และรายละเอียดการแข่งขันทางหน้าเว็บไซต์ระดับภาค
กำหนดการ
   สพม.12 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                  10 พ.ย. 60         สถานะการโอนข้อมูล
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค                21-26 พ.ย. 60
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค            27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค                    2-4 ธ.ค. 60
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค                         6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี           19-21 ธ.ค.60
 

 
การฝึกซ้อมใหญ่ การแสดงนาฏศิลป์
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
 เพื่อใช้แสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
เป็นตัวแทนของภาคใต้

จัดซ้อมการแสดง ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสนามหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียด
 

 krut
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สังกัด สพม.12

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)
และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินข้าราชการครูฯ
รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร       หลักเกณฑ์การประเมิน

 
 dev teach

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัด
อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่การเป็นครุมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน
ขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560  ณ. โรงแรมสุภารอยัลบีช  อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.12 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยครูผู้ช่วยของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 172 คน  คณะวิทยากรพี่เลี้ยงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.12  อย่างดียิ่ง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 
     ด้วย สพม.12 กำหนดศึกษาดูงาน สพม.32 (จังหวัดบุรีรัมย์)   ในช่วงระหว่างวันที่ 19  - 22 ต.ค. 2560  โดยมีบุคลากรในสังกัด สพม.12  จำนวนประมาณ 45 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการฯ   จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการ ณ สพม.12  ระหว่างวันที่ 19 - 20 ต.ค. 2560  โปรดหลีกเลี่ยงการติดต่อราชการในวันดังกล่าว
     แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ขอความกรุณาติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว  หากไม่ทราบติดต่อกลุ่มอำนวยการ โทร. 075-345050  , 063-0817136 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการต่อไป

    จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 
print-card 

 หมายเหตุ ประกาศตัวแทนไปต่อระดับภาค รอบที่ 1    ตรวจสอบตัวแทนไปต่อ  new2
              ประมวลผลตัวแทน รอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
   <ต้องการทราบจำนวน ผู้ไปต่อแต่ละโรงเรียน คลิกที่คำว่า "โรงเรียน" ที่หัวตาราง

  - เกียรติบัตรนักเรียน  ครู               - เกียรติบัตร  Impromptu Speech 
  - เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน   
  - คณะกรรมการจัดงาน
                                   <<เข้าสู่เว็บไซต์การแข่งขัน>>
 

     สรุปเหรียญรางวัล     จัดอันดับตามรายการที่ไปต่อ(ชนะเลิศ) 
     - รุปเหรียญรางวัล    จัดอันดับตามจำนวนเหรียญ
     - สรุปเหรียญรางวัล    จำแนกตามกลุ่มสาระ 
 
spv0160-ns
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ โดยกลุ่มนิเทศตืดตามฯได้ดำเนินโครงการนิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียนปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ระบบ/กระบวนการ/เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งสาระการนิเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษาในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาฯ จำนวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ รร.ชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ รร.แกรนปาร์ค จังหวันครศรีธรรมราช สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีนายสมบูรณ์  เรื่องแก้ว ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีเปิด ศน.ไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.12 ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรประกอบด้วย ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ และคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode