4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1330
mod_vvisit_counterYesterday1705
mod_vvisit_counterThis week11228
mod_vvisit_counterLast week12356
mod_vvisit_counterThis month42217
mod_vvisit_counterLast month45826
mod_vvisit_counterAll2805067

Online 9
Your IP: 54.162.164.247
Today: 28 ก.ค., 2017
 king10-2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
 
 tepe01

 
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการทดสอบครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีกำหนดจะทำการ Pre Test ทั้ง 2 วิชา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560  ดังนั้นจึงให้ครูผู้สอนวิชาคณิต-วิทย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ในสังกัด สพม.12 และ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.นครศรีฯ 1-4 สพป พัทลุง 1-2  ได้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นสมาชิก TEPE Line และทดลองเข้าสู่ระบบ ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ รูปภาพ, หน่วยงาน, e-mail, ให้เป็นปัจจุบัน   (เนื่องจากจะมีผลต่อข้อมูลการออกหนังสือรับรอง)
     ให้ผู้เข้าสอบทุกสังกัดลงทะเบียนเลือกสนามสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อจัดห้องสอบและสนามสอบตามที่ผู้เข้าสอบสะดวกในการเดินทาง แต่ถ้าผู้เข้าสอบท่านใด ไม่ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ จัดลงสนามสอบ ตามความเหมาะสมของระบบบริหารการสอบออนไลน์   
                         << ลงทะเบียนเลือกสนามสอบ >> new2

การสมัครสมาชิก  (ทุกคนที่เข้าสอบต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก)
ขั้นตอนที่ 1 การสมัครสมาชิก Tepe online 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ Tepe Online  https://www.tepeonline.org/ 
2. เลือก "ยืนยัน" ในเมนูหมายเลข  2 เลือกลงทะเบียน (สำหรับสมัครใหม่)

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว (ในกรณีสมัครสมาชิกแล้ว
1. หากลงทะเบียนแล้ว ใช้
เมนูหมายเลข 1  เลือก "ยืนยัน" เลือก เข้าสู่ระบบการพัฒนา
2. ใส่เลขประชาชน 13 หลัก และใส่รหัสผ่าน เลือก ยืนยัน (PWได้จากสมัครสมาชิก)
3. คลิก เลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  เมื่อแก้ไขเสร็จ เลือก บันทึกการแก้ไข 

ขั้นตอนการเข้าระบบการทดสอบ
1. ใช้เมนูหมายเลข 3  เลือก   "เข้าสู่ระบบการสอบ" 
2. ใ่ส่ชื่อผู้ใช้ เลข 13 หลัก ตอบ   "ตกลง" รหัสผ่านรับจากสนามสอบ ในวันสอบ

ประสานงานการสอบ โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในเวลาราชการ

คู่มือการสอบ

หมายเหตุ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ประจำห้อง สอบ ห้องละ 1 คน ต้องสมัครเป็นสมาชิก TEPE Online ทุกคน เนื่องจากต้องนำชื่อและประวัติเข้าสู่ระบบจัดการสอบ

 
 logo academic ns60

      ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  (สมป) กลุ่มนครศรีธรรมราช ได้มีกำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27
ปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560  ณ   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ในการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

      ดังนั้นจึงเรียนมายังเลขาศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์ที่มีความประสงค์ จะใช้สถานที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในการจัดการแข่งขัน ได้แจ้งรายละเอียดสถานที่ดังนี้
 รายละเอียดสถานที่  hot

       1. ชื่อรายการแข่งขัน    
         2. จำนวนห้องที่ใช้แต่ละรายการ ลักษณะสถานที่ เช่น ลาน ห้องประชุม ห้องเรียน เป็นต้น
         3. การแข่งขันที่ใช้สถานที่ลักษณะ เป็น ลาน เต้นท์ โรงฝึกงาน โปรดระบุวันเวลา แข่งขัน
         4. การแข่งขันที่ใช้ ห้องเรียน เวที หรือห้องประชุม ไม่ต้องระบุวันเวลา
      โดยให้ส่งข้อมูลรายละเอียดไปทาง e-Mail : chor-15@hotmail.com โทร 093-5835396
      ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2560

<<กำหนดประชุมนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน>>>  ปฏิทินฝ่ายทะเบียน 
                     เกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 67/2560  new2     

 

     สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ และได้จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาครูให้รายละ 10,000 บาทต่อปี เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
     สพฐ.จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในระบบ เพื่อช่วยให้ครูสามารถกำหนดประเด็นในการเพิ่มพูนทักษะอันจำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบดังกล่าว 

คู่มือการใช้และวิดีโอแนะนำ

>>  รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง

>>  สไลด์บรรยายโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลฯ

>>  วีดีโอสาธิตขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผล

>>  คู่มือการใช้งาน (สำหรับครู)

>>  คู่มือการใช้งาน (สำหรับ ผอ.ร.ร.)

>>  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง 

>>  วีดีโอการประชุมทางไกลชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (14 ก.ค.2560)


การเข้าสู่ระบบ

>>  ข้าราชการครู เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนและใช้งาน  http://training.obec.go.th  

>>  ผอ.ร.ร. เข้าสู่ระบบเพื่อพิจารณาการอนุมัติ  http://training.obec.go.th/admin

     เพื่อให้การดำเนินงานในระบบดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ สพม.12 จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลเข้าในระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลฯ ซึ่ง ผอ.ร.ร.มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูในสังกัด
     ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.12  กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างนี้

>> แบบเก็บข้อมูลสำหรับ ผอ.ร.ร. สังกัด สพม.12  http://gg.gg/formssea12

 

admission

รายละเอียด

 
 dlit-ns
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดประชุมปฏิบัติการขยายผล การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT ไปสู่โรงเรียน ด้วยระบบ Online/offline เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพม.12 โดยมี ดร.ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพบปะคณะครูผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วย ครูจากโรงเรียนในสังกัด สพม.12 กลุ่มนครศรีฯ 69 โรงเรียน จำนวน 138 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนกัลยาณีฯ โรงเรียนเมืองนครศรีฯ โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ สพม.12 การดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนบุคลากรจาก กลุ่มนิเทศติตามฯ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพม.12 จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
 
 online pt00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในลักษณะ Online และ Offline" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  โดยมีผู้อำนวยการสาวิทย์  บุญประเสริฐ ผอ.โรงเรียนพัทลุง   ได้กล่าวต้อนรับและพบปะครูผู้เข้าอบรมในสังกัด สพม.12 กลุ่มจังหวัดพัทลุง จำนวน 27 โรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างดียิ่ง จากศึกษานิเทศ สพม.12ส่วนแยกพัทลุง หมวดวิชาตอมพิวเตอร์ โรงเรียนพัทลุง และวิทยากรจาก โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณี โรงเรียนสตรีพัทลุง และโรงเรียนพัทลุง
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
กรกฎาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode