4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday1733
mod_vvisit_counterThis week3949
mod_vvisit_counterLast week8864
mod_vvisit_counterThis month17758
mod_vvisit_counterLast month36002
mod_vvisit_counterAll3317187

Online 20
Your IP: 54.167.243.214
Today: 15 ส.ค., 2018
  resize
เกณฑ์การแข่งขันระกับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  new2
 
krut

 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราข
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด
 
 krut
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลานครูขั้นวิฤฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จะดำเนินการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลานครูขั้นวิฤฤต ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งครูรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกสารสนเทศธุรกิจ
2. ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลนวิชาเอกเอกภาษาอังกฤษ
3.ใบสมัคร
 

การวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy)


ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย เร่งพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีรายละเอียดดังนี้

หนังสือนำ 
เครื่องมือทดสอบ    ม.1  ม.2  ม.3
กระดาษคำตอบ      ม.1  ม.2  ม.3

 

     ตามที่ สพม.12 ได้ดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย และจัดให้มีกิจกรรมหลัก คือการแข่งขันทักษะภาษาไทย 5 กิจกรรม คือ คัดลายมือ เขียนเรียงร้อยถ้อยความ ย่อความ แต่งคำประพันธ์ และพินิจวรรณคดี   

      บัดนี้ สพม.12 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือแจ้งโรงเรียน  / ประกาศผล     
 
 spv0014
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้ร่วมกันต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ใหม่
ศน.สุบรรณ เกราะแก้ว จากโรงเรียนสุคีรินทร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยมีนายพัชชระ  เจริญศรี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 2 จังหวัดนราธิวาส ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอสุคิรินทร์
ให้เกียรติเดินทางเป็นผู้แทนมาส่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับศึกษานิเทศก์ใหม่พร้อมด้วย
คณะครู เจ้าหน้าที่ และเพื่อนร่วมงาน  ในส่วนของสพม.12 ได้มอบหมายให้ ดร.ละอองทิพย์
บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตาม ฯ  คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย  ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน ต้อนรับคณะจากนราธิวาส ด้วยความยินดียิ่ง
 
 logo wc

       ตามที่ สพม.12 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2561  (ภาคใต้)  
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ,  กำหนดการ

เอกสารประกอบการประชุม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode