4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
5. เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรม
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday721
mod_vvisit_counterYesterday936
mod_vvisit_counterThis week1657
mod_vvisit_counterLast week8423
mod_vvisit_counterThis month26628
mod_vvisit_counterLast month64099
mod_vvisit_counterAll2950613

Online 16
Your IP: 54.80.236.48
Today: 23 ต.ค., 2017

 krut
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข
เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)
และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินข้าราชการครูฯ
รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร       หลักเกณฑ์การประเมิน

 
 dev teach

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัด
อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่การเป็นครุมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน
ขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560  ณ. โรงแรมสุภารอยัลบีช  อ.ขนอม จ.นครศรีฯ
โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.12 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยครูผู้ช่วยของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 172 คน  คณะวิทยากรพี่เลี้ยงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.12  อย่างดียิ่ง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 
     ด้วย สพม.12 กำหนดศึกษาดูงาน สพม.32 (จังหวัดบุรีรัมย์)   ในช่วงระหว่างวันที่ 19  - 22 ต.ค. 2560  โดยมีบุคลากรในสังกัด สพม.12  จำนวนประมาณ 45 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการฯ   จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการ ณ สพม.12  ระหว่างวันที่ 19 - 20 ต.ค. 2560  โปรดหลีกเลี่ยงการติดต่อราชการในวันดังกล่าว
     แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ขอความกรุณาติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว  หากไม่ทราบติดต่อกลุ่มอำนวยการ โทร. 075-345050  , 063-0817136 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการต่อไป

    จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 
print-card 

 หมายเหตุ ประกาศตัวแทนไปต่อระดับภาค รอบที่ 1    ตรวจสอบตัวแทนไปต่อ  new2
              ประมวลผลตัวแทน รอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
   <ต้องการทราบจำนวน ผู้ไปต่อแต่ละโรงเรียน คลิกที่คำว่า "โรงเรียน" ที่หัวตาราง

  - เกียรติบัตรนักเรียน  ครู               - เกียรติบัตร  Impromptu Speech 
  - เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน   
  - คณะกรรมการจัดงาน
                                   <<เข้าสู่เว็บไซต์การแข่งขัน>>
 

     สรุปเหรียญรางวัล     จัดอันดับตามรายการที่ไปต่อ(ชนะเลิศ) 
     - รุปเหรียญรางวัล    จัดอันดับตามจำนวนเหรียญ
     - สรุปเหรียญรางวัล    จำแนกตามกลุ่มสาระ 
 
spv0160-ns
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ โดยกลุ่มนิเทศตืดตามฯได้ดำเนินโครงการนิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียนปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ระบบ/กระบวนการ/เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งสาระการนิเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษาในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาฯ จำนวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ รร.ชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ รร.แกรนปาร์ค จังหวันครศรีธรรมราช สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีนายสมบูรณ์  เรื่องแก้ว ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีเปิด ศน.ไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.12 ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรประกอบด้วย ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ และคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 promote-60

      - สรุปเหรียญรวม รายการไปต่อระดับภาค
      - สรุปเหรียญรวมทุกรายการ 
      - สรุปเหรียญ จำแนกตามกลุ่มสาระ
                                 <<เข้าสู่เว็บไซต์แข่งขัน>>

 
 art-2017
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ โดยได้มอบหมายให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 โดยมีนายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.12เป็นประธานในพิธีเปิด  ใน
วันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode