4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday892
mod_vvisit_counterYesterday1224
mod_vvisit_counterThis week2116
mod_vvisit_counterLast week10507
mod_vvisit_counterThis month34774
mod_vvisit_counterLast month53372
mod_vvisit_counterAll2521699

Online 35
Your IP: 54.211.226.90
Today: 23 ม.ค., 2017
 sea12
 ประกาศสำนักพระราชวัง
 

                                       niets  obec01

        ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และทาง สทศ. ประกาศผลสอบวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตาม โครงสร้างการจัดการสอบนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นศูนย์สอบ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทดสอบ จำนวน ๙๘ โรงเรียน
       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบดังกล่ำว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ซึ่งทำหน้ำที่เป็นศูนย์สอบ จึงขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ (ตามเอกสารที่แนบ) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น ถึง ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมแกรนด์ปำร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานสนามสอบ จำนวน ๑ คน และกรรมการกลาง จำนวน ๒ คน รวม ๓ คน      หนังสือนำ   เอกสารคู่มือ

 
 111-01-2559
  ด้วยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับ สพม.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"ปฎิรุปการศึกษาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑" สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   รายละเอียด     ลงทะเบียนสมัคร
 
 flood
        วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้  โดยมอบหมายให้  นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สตผ. สพฐ.  
เป็นหัวหน้าคณะ  นำทีมงานช่วยเหลือสถานศึกษาและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมอบเงินสด สิ่งของ ถุงยังชีพ ให้แก่ตัวแทนสถานศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบ  ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ  
 
 krut
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพม.12
          1. ประกาศรับคัดเลือก
          2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
          3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
 
t60 
       วันที่ 16  มกราคม 2560  คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.12 ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยได้รับเกียรติจาก นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บูชาบูรพาจารย์  กล่าวคำปฏิญาณตน อ่านสารวันครู และมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานดังกล่าว
 

      ประกาศโรงเรียนกัลยาณีเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่  
ด้วยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบและสถานที่ โครงการชิง                           แชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 9
 ระดับชั้น ม.1-3  สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
             สนามสอบโรงเรียนกัลยาณี
 ระดับชั้น ป.4-6 สอบวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
            ห้องสอบที่ 1-32 และ 96-103 สนามสอบเทศบาลวัดเสมาเมือง
            ห้องสอบที่ 33-95 สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
                                     รายละเอียด

 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
มกราคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode