4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
5. เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรม
6. โครงการ DLIT
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday288
mod_vvisit_counterYesterday1651
mod_vvisit_counterThis week5493
mod_vvisit_counterLast week13950
mod_vvisit_counterThis month51007
mod_vvisit_counterLast month49730
mod_vvisit_counterAll3400166

Online 8
Your IP: 54.158.52.166
Today: 19 ก.ย., 2018
 wineaw new resize
 

 banner ns61 resize
                       
                         กำหนดพิมพ์เกียรติบัตรวันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

      print-card

       - ผลการแข่งขันรายกิจกรรม       - สรุปเหรียญรางวัลรายกิจกรรม       - สรุปเหรียญรางวัล

 

       ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งประกาศ 

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ ๒" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓  หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในโรงเรียนทั้ง ๑๙ แห่งของโครงการจำนวน ๓๐ ห้องเรียน รวม ๘๗๖ คน ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนดังกล่าว

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

 

 
 ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ส่งเสริมกิจกรรมการคัดลายมือของนักเรียน รวมทั้งการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนสรุปใจความสาคัญ การเขียนเรียงความ การฝึกการเขียนอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้น เร่งพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลในระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mes) 
รายละเอียด    หนังสือนำ    เครื่องมือ
 
krut

 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราข
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด
 
 krut
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลานครูขั้นวิฤฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จะดำเนินการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลานครูขั้นวิฤฤต ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งครูรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกสารสนเทศธุรกิจ
2. ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลนวิชาเอกเอกภาษาอังกฤษ
3.ใบสมัคร
 
 spv0014
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้ร่วมกันต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ใหม่
ศน.สุบรรณ เกราะแก้ว จากโรงเรียนสุคีรินทร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยมีนายพัชชระ  เจริญศรี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 2 จังหวัดนราธิวาส ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอสุคิรินทร์
ให้เกียรติเดินทางเป็นผู้แทนมาส่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับศึกษานิเทศก์ใหม่พร้อมด้วย
คณะครู เจ้าหน้าที่ และเพื่อนร่วมงาน  ในส่วนของสพม.12 ได้มอบหมายให้ ดร.ละอองทิพย์
บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตาม ฯ  คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย  ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน ต้อนรับคณะจากนราธิวาส ด้วยความยินดียิ่ง
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode