4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday320
mod_vvisit_counterYesterday1602
mod_vvisit_counterThis week3368
mod_vvisit_counterLast week11445
mod_vvisit_counterThis month44490
mod_vvisit_counterLast month49738
mod_vvisit_counterAll2296638

Online 20
Your IP: 54.163.54.95
Today: 26 ก.ย., 2016
 sef59
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
ได้จัดประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่26
ปีการศึกษา 2559 สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์แข่งขัน โดยมี
นายพรศักดิ์  จินา รองผอ สพม.12 ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้นโยบายการจัดการแข่งขัน
การปฎิบัติงานของผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน และนายทะเบียน  โดยการจัดประชุมครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ตลอดจนแม่บ้าน และนักการกลุ่มอำนวยการ อย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้
 
 ipv6
 ด้วยคณะผู้ติดตามโครงการนำร่องใช้ IPv6จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ IPv6 ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12
เป็นผู้รับผิดชอบดูแล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยมีนายพรศักดิ์ จินา รอง ผอ.
สพม.12  ผอกลุ่ม และผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ผลการ
ดำเนินการโครงการ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯสพม.12
 
twitter study saikhaw 
      วันที่ 14  กันยายน 2559  นายสุทัศน์  แก้วพูล  รอง ผอ.สพม.12  เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัมมนาหลักสูตรทวิศึกษา” ณ โรงเรียนทรายขาววิทยา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการสัมมนาในรูปแบบอภิปรายกึ่งสัมภาษณ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรทวิศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และจ.พัทลุง ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรทวิศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559  จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่าน และให้ใช้เกณฑ์ที่
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2559 เท่านั้น 
เกณฑ์การแข่งขัน   
    กำหนดประชุมนายทะเบียน new2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีกำหนดจัดงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนครศรีฯ
ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้การปฎิบัติงานการจัดการแข่งขันทักษะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพม.12 จึงขอเชิญ บุคลากรที่มีรายชื่อตามประกาศการจัดงานมหกรรมวิชาการฯ ในฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน นายทะเบียน ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่
บันทึกคะแนน และผู้ประสานงานเข้าร่วมประชุ่มใน
วันที่ 20 กันยายน 2559
ห้องประชุม 1 สพม.12 ตั้งแต่เวลา 
8.30-16.30 น
เพื่อรับชื่อและรหัสผ่าน นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน นำเกณฑ์ใน
รายการที่ไม่ไปต่อเข้าสู่ระบบ , ตั้งค่าต่าง ๆ ของกิจกรรม , ทดลองใช้ระบบ
 ข้อตกลงในการจัดการแข่งขัน  การประกาศและส่งต่อตัวแทนระดับภาค

สิ่งที่ต้องนำมาในวันประชุม
1. เครื่องคอมพิวเตอร์กระเเป๋าหิ้ว ศูนย์ละ 2  เครื่อง
2. เกณฑ์การแข่งขัน สำหรับรายการที่ไม่ไปต่อ (เป็นไฟล์ word)
3. ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า

                   หนังสือนำ       ประกาศ       ปฎิทินฝ่ายทะเบียน                            

หมายเหตุ  สถานศึกษาในสังกัดอื่น  new1
           
สำหรับสถานศึกษาในสังกัดอื่น ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้แจ้งเป็นหนังสือราชการ
ถึงสพม.12 เพื่อขอเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี ชื่อโรงเรียน ที่อยู่  สังกัด  ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ  อีเมลล์  เพื่อที่จะนำชื่อโรงเรียนเข้าสู่ระบบ และส่งมอบชื่อและรหัสผ่านกลับไปให้ทางอีเมลล์ สำหรับลงทะเบียนการแข่งขันและรับเอกสารการแข่งขันภายใน วันที่ 20  กันยายน 2559  โดยให้ส่งหนังสือที่ trirong@sea12.go.th  หรือโทรสาร 075345050 ,075346677 ต่อ 117 ในเวลาราชการเท่านั้น (หลังจากกำหนดเนี้จะไม่ได้รับชื่อและรหัสผ่านในการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน)

 
 รายงานข้อมูลการใช้ DLIT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้ผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัด สพม.12 ทุกโรงเรียน รายงาน
ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยให้ดำเนินการรายงานให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 7 กันยายน 2559 ตามแบบฟอร์มทางอิเลคทรอนิกส์
  คลิกเพื่อรายงาน
 
 header sm
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับเครือข่าย สมป.จังหวัดพัทลุง จัดงานเปิดโลก
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 8- 10 กันยายน 2559  กิจกรรมมีการ
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 กันยายน 2559
 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ครุ-อาจารย์
นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดงานโดยพร้อมเพรียงกัน
    รายละเอียดการจัดงาน
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
กันยายน 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode