7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday32
mod_vvisit_counterYesterday972
mod_vvisit_counterThis week7938
mod_vvisit_counterLast week8509
mod_vvisit_counterThis month26838
mod_vvisit_counterLast month26691
mod_vvisit_counterAll1284155

Online 6
Your IP: 54.81.134.80
Today: 21 ส.ค., 2014
tue1 tue2
tue3 tue4
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ศูนย์แม่ข่ายถ่ายทอดสด) โดยมี นายวรพงษ์ รวิรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนในทุกภูมิภาคที่ตั้งใจหาความรู้แต่ด้อยโอกาส ได้กวดวิชาเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
  
ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ บริษัท โอสถสภา จำกัด และติวเตอร์ทุกคน ที่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้แก่นักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมมอบโล่ให้กับ สพม.๑๒ หน่วยงานหลักในการดำเนินงาน รวมทั้งสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานทั้ง ๖ แห่ง ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ติวและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.๖ จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ที่ลงทะเบียนเข้ารับการติว มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๖๐๐ คน
tue5นักเรียน ณ ศูนย์ติว ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา tue6ติวเตอร์ : ครูพี่เมย์ จาก ENCONCEPT
 

banner
การแบ่งโซนโรงเรียน    กำหนดการติว 20-21 ส.ค.2557    ป้ายประชาสัมพันธ์
cc newตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่cc new

หมายเหตุ : วันติวให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน  
                ไปรายงานตัว ณ ศูนย์ติวที่สมัคร  โดยให้มาถึงสถานที่ติว ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น.


เกี่ยวกับโครงการ :

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับบริษัทโอสถสภา จำกัด, จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  กำหนดจัดโครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" เพื่อสนองพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีการติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย แก่นักเรียนชั้น ม.๖ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ระยะเวลา :  ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
สถานที่ :  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ศูนย์แม่ข่ายถ่ายทอดสด), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช, โรงเรียนสตรีทุ่งสง และหอประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติวเตอร์ : ครูลิลลี่, ครูพี่แนน, อาจารย์เจี๋ย, อาจารย์ชัย ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม ฟิสิกส์ เคมี และคอร์สเชื่อมโยง 

 
 accodamic 24

การประกาศผลนี้ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ จนกว่าจะครบเวลา 24 ชั่วโมง (นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล) และหากภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มประกาศผลไม่มีการประถ้วงหรือคัดค้านผลการแข่งขันใด ๆ ถือว่าผลการแข่งขันนี้ เป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

* และเนื่องจากบางศูนย์แข่งขันยังประกาศผลการแข่งขันไม่ครบถ้วน และบางศูนย์ฯ อยู่ในระหว่างตรวจสอบผลการแข่งขัน จึงขอเลื่อนกำหนดการพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภทออกไปก่อน โดยจะแจ้งวันที่เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตรให้ทราบอีกครั้ง

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิชาการ   download  
 
  ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและรายงานผล  

 
img 2798 resize img 2832 resize

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเบญจมฯ โดยมี นายอภินันท์  ชื่อธานุวงศ์  ผู้ว่าราขการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธิเปิด และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้อุปการะคุณ ผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง
โดยมีนายจำเริญ รัตนบุรีผอ.สพม.๑๒ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูนักเรียน
และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธิเปิดและเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ
ในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพร้อมเพรียงกัน

img 2852 resize img 2853 resize
 

        ด้วย สพฐ. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อใช้ในการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษา นั้น
        เพื่อให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนมีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และสามารถนำข้อมูลไปใช้
ประกอบการชี้แจงงบประมาณประจำปี 2558  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์  www.obecict.bopp.go.th    อย่างช้าภายในวันที่ 10 ส.ค.2557 เวลา 12.00 น.
        รายละเอียดตามหนังสือแนบ      หนังสือราชการ     
        ** ขณะนี้เว็บไซต์การกรอกข้อมูล ของ สพฐ. ใช้งานได้แล้ว จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้ทันตามกำหนดต่อไป
         **  สพฐ. ขยายเวลาการกรอกข้อมูลถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2557
        ตัวอย่างรายการข้อมูลที่จัดเก็บ   คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจากงบ สพฐ.  
                                                  จากเงินนอกงบประมาณ  
                                                  ความต้องการรับจัดสรร
 

 

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
สิงหาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
15. แบบฟอร์มราชการ
16.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
17.หน่วยราชการในจังหวัด
18.โรงเรียนในสังกัด
19.สพท.มัธยมศึกษา
20.หน่วยงานทางการศึกษา
sea12_qrcode