4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
5. เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรม
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1458
mod_vvisit_counterYesterday1693
mod_vvisit_counterThis week3743
mod_vvisit_counterLast week9878
mod_vvisit_counterThis month26515
mod_vvisit_counterLast month3010
mod_vvisit_counterAll2844518

Online 26
Your IP: 54.166.168.243
Today: 22 ส.ค., 2017
 promote 60 resize
 กำหนดการงานแถลงข่าว
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560
"เด็กไทยใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาสู่สากล"
และพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน
สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)
และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลแนว PISA
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา08.00 ลงทะเบียน
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
กำหนดการ
 
 school-regis
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

        ประกาศคณะทำงาน    - ประกาศสนามแข่งขัน    -  แบบฟอร์มสรุป
        ปฏิทินฝ่ายทะเบียน       - เกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 67/2560  
                          <<<  เข้าสู่ระบบเว็บไซต์แข่งขัน สพม.12 >>>  new 

   ***การแข่งขันระดับชาติ   ระดับภาค  เมนูที่ 5 ด้านซ้าย เว็บสพม.12 ***

สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมแข่งขันให้ดำเนินการดังนี้

     1. แจ้งหนังสือเป็นทางการ "ขอเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี2560"
         เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
     2. โดยแจ้งข้อมูลที่ต้องใช้ลงทะเบียนเข้าระบบแข่งขันดังนี้
         2.1 ชื่อ หน่วยงาน  ที่อยู่  สังกัดเขตพื้นที่    (สพป.น.ศ. 1-4)
         2.2 ชื่อ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ  , เบอร์ไทร
         2.3 ชื่อ ผู้ประสานงาน  ,เบอร์โทร, e-mail (สำหรับส่งชื่อ/รหัสผ่านกลับไป)
         2.4 จำนวนผู้แข่งขันที่ ส่งเข้าร่วม (โดยประมาณ)
     3. ส่งเอกสารขอเข้าร่วม ทาง e-mail ที่ trirong@sea12.go.th เท่านั้น 
                หมดเขตวันที่ 20 สิงหาคม 2560

 
 page

      ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  (สมป) กลุ่มนครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
 ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 รับผิดชอบดูแล
ระบบบริหารจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ได้จัดประชุมปฏิบัติการให้กับนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ผู้ดูแล ระบบ ผู้ประสานงาน และกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.12 โดยมีนายภักดี  เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานฝ่ายทะเบียนและรายงานผลฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย การดูแลและบริหารจัดการแข่งขันด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตามข้อกำหนดของ สพฐ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองประธานฝ่ายทะเบียนฯ และคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี2560 จำนวน 106 คน

 

     สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ และได้จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาครูให้รายละ 10,000 บาทต่อปี เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
     สพฐ.จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในระบบ เพื่อช่วยให้ครูสามารถกำหนดประเด็นในการเพิ่มพูนทักษะอันจำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบดังกล่าว 

คู่มือการใช้และวิดีโอแนะนำ

>>  รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง

>>  สไลด์บรรยายโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลฯ

>>  วีดีโอสาธิตขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผล

>>  คู่มือการใช้งาน (สำหรับครู)

>>  คู่มือการใช้งาน (สำหรับ ผอ.ร.ร.)

>>  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง 

>>  วีดีโอการประชุมทางไกลชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (14 ก.ค.2560)


การเข้าสู่ระบบ

>>  ข้าราชการครู เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนและใช้งาน  http://training.obec.go.th  

>>  ผอ.ร.ร. เข้าสู่ระบบเพื่อพิจารณาการอนุมัติ  http://training.obec.go.th/admin

     เพื่อให้การดำเนินงานในระบบดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ สพม.12 จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลเข้าในระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลฯ ซึ่ง ผอ.ร.ร.มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูในสังกัด
     ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.12  กรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างนี้

>> แบบเก็บข้อมูลสำหรับ ผอ.ร.ร. สังกัด สพม.12  http://gg.gg/formssea12

 

admission

รายละเอียด

 
 dlit-ns
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดประชุมปฏิบัติการขยายผล การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT ไปสู่โรงเรียน ด้วยระบบ Online/offline เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพม.12 โดยมี ดร.ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพบปะคณะครูผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วย ครูจากโรงเรียนในสังกัด สพม.12 กลุ่มนครศรีฯ 69 โรงเรียน จำนวน 138 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนกัลยาณีฯ โรงเรียนเมืองนครศรีฯ โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ สพม.12 การดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนบุคลากรจาก กลุ่มนิเทศติตามฯ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพม.12 จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
 
 online pt00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในลักษณะ Online และ Offline" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  โดยมีผู้อำนวยการสาวิทย์  บุญประเสริฐ ผอ.โรงเรียนพัทลุง   ได้กล่าวต้อนรับและพบปะครูผู้เข้าอบรมในสังกัด สพม.12 กลุ่มจังหวัดพัทลุง จำนวน 27 โรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างดียิ่ง จากศึกษานิเทศ สพม.12ส่วนแยกพัทลุง หมวดวิชาตอมพิวเตอร์ โรงเรียนพัทลุง และวิทยากรจาก โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณี โรงเรียนสตรีพัทลุง และโรงเรียนพัทลุง
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode