โรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ
อำเภอเมือง
>> เบญจมราชูทิศ
>> กัลยาณีศรีธรรมราช

>> จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ.

>> เมืองนครศรีธรรมราช

>> ท่านครญาณวโรภาสฯ

>> ปากพูน

>> โยธินบำรุง

>> ตรีนิมิตรวิทยา

อำเภอพระพรหม
>> เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
>>พระพรหมพิทยานุสรณ์
>> เฉลิมราชประชาอุทิศ
อำเภอลานสกา
>> สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ
>>ขุนทะเลวิทยาคม
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
>>เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ
>> ทางพูนวิทยาคาร
อำเภอฉวาง
>>ฉวางรัชดาภิเษก
>>ละอายพิทยานุสรณ์
อำเภอพิปูน
>>พิปูนสังฆรักษ์ฯ
>>นางเอื้อยวิทยา
อำเภอทุ่งสง
>>ทุ่งสง
>>สตรีทุ่งสง
>>ทุ่งสงวิทยา
>>ทุ่งสงสหประชาสรรค์
>>ก้างปลาวิทยาคม
อำเภอนาบอน
>>นาบอน
อำเภอทุ่งใหญ่
>>ทุ่งใหญ่วิทยาคม
>>ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ
>> ทุ่งสังพิทยาคม
>> กรุงหยันวิทยาคาร
>>เสม็ดจวนวิทยาคม
อำเภอบางขัน
>>บางขันวิทยา
>>วังหินวิทยาคม
อำเภอถ้ำพรรณรา1
>>ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
อำเภอช้างกลาง
>>ช้างกลางประชานุกูล
อำเภอเชียรใหญ่
>>เชียรใหญ่
>> เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
>>ธัญญาวดีศึกษา
>>วิเชียรประชาสรรค์
อำเภอปากพนัง
>>ปากพนัง
>>สตรีปากพนัง
>>โศภนคณาภรณ์
>>อินทร์ธานีวิทยาคม
อำเภอชะอวด
>>ชะอวด
>>ชะอวดวิทยาคาร
>>ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
>>ขอนหาดประชาสรรค์
>>เกาะขันธ์ประชาภิบาล
อำเภอหัวไทร
>>หัวไทรบำรุงราษฏร์
>> ทรายขาววิทยา
>> เขาพังไกร
>>แหลมราษฏร์บำรุง
>>นพคุณประชาสรรค์
อำเภอร่อนพิบูลย์
>>ร่อนพิบูลย์เกียรติ
>>ตระพังพิทยาคม
>>ควนเกยสุทธิวิทยา
>>คีรีราษฎร์พัฒนา
>>เสาธงวิทยา
อำเภอจุฬาภรณ์
>>มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
อำเภอท่าศาลา
>>ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
>>สระแก้วรัตนวิทย์
>>โมคลานประชาสรรค์
อำเภอพรหมคีรี
>>พรหมคีรีพิทยาคม
>>บ้านเกาะวิทยา
อำเภอนบพิตำ
>>นบพิตำวืทยา
>>คงคาประชารักษ์
อำเภอสิชล
>>สิชลประชาสรรค์
>>สิชลคุณาธารวิทยา
>>ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
>> เทพราชพิทยาสรรค์
อำเภอขนอม
>> ขนอมพิทยา
>>ท้องเนียนคณาภิบาล
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
อำเภอกงหรา
>>กงหราพิชากร
>>ชะรัดชนูปถัมภ์
อำเภอเขาชัยสน
>>เขาชัยสน
>>หานโพธิ์พิทยาคม
อำเภอควนขนุน
>>ควนขนุน
>>อุดมวิทยายน
>>พนางตุง
>>ดอนศาลานำวิทยา
>>ปัญญาวุธ
อำเภอตะโหมด
>>ตะโหมด
>>ประชาบำรุง
อำเภอบางแก้ว
>>บางแก้วพิทยาคม
อำเภอปากพะยูน
>>ปากพะยูนพิทยาคาร
>>หารเทารังสีประชาสรรค์
>>ควนพระสาครินทร์
อำเภอป่าบอน
>>ป่าบอนพิทยาคม
อำเภอป่าพยอม
>>ป่าพยอมพิทยาคม
>>นิคมควนขนุนวิทยา
อำเภอเมือง
>>พัทลุง
>>สตรีพัทลุง
>>พัทลุงพิทยาคม
>>พรหมพินิตชัยบุรี
>>ประภัสสรรังสิต
>>วชิรธรรมสถิต
อำเภอศรีบรรพต
>>ศรีบรรพตพิทยาคม
>>ตะแพนพิทยา