4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
5. เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรม
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday721
mod_vvisit_counterYesterday936
mod_vvisit_counterThis week1657
mod_vvisit_counterLast week8423
mod_vvisit_counterThis month26628
mod_vvisit_counterLast month64099
mod_vvisit_counterAll2950613

Online 14
Your IP: 54.80.236.48
Today: 23 ต.ค., 2017
spv0160-ns
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ โดยกลุ่มนิเทศตืดตามฯได้ดำเนินโครงการนิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียนปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ระบบ/กระบวนการ/เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งสาระการนิเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษาในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาฯ จำนวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ รร.ชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ รร.แกรนปาร์ค จังหวันครศรีธรรมราช สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีนายสมบูรณ์  เรื่องแก้ว ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีเปิด ศน.ไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.12 ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรประกอบด้วย ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ และคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 เวลา 12:56 น.)

 
ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode