4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday723
mod_vvisit_counterYesterday1430
mod_vvisit_counterThis week2153
mod_vvisit_counterLast week11230
mod_vvisit_counterThis month723
mod_vvisit_counterLast month44626
mod_vvisit_counterAll2677603

Online 34
Your IP: 54.162.125.164
Today: 01 พ.ค., 2017

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนจำนวน 1 คน และพิจารณาผู้รับผิดชอบกระบวนงาน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน รวม โรงเรียนละ 2 คน

  - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกระบวนงาน (กระบวนงานใดกระบวนงานหนึ่ง ใน 8 กระบวนงานที่โรงเรียนต้องดำเนินการ) และสามารถใช้  คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี         (ให้นำคอมพิวเตอร์ Note Book พร้อมปลั๊กต่อพ่วงมาในวันประชุมด้วย)
::: ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม :::
 

- หนังสือเชิญประชุม
- พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
- หัวข้อบรรยาย สาระสำคัญ ของ พรบ.
- การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
- ระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตาม พรบ.
- กระบวนงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ  ของ สพฐ. /สพท. /โรงเรียน

- รายละเอียดคู่มือประชาชน ของโรงเรียน
   * กระบวนงานที่ 1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
   * กระบวนงานที่ 2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
   * กระบวนงานที่ 3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
   * กระบวนงานที่ 4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 
   * กระบวนงานที่ 5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
   * กระบวนงานที่ 6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
   * กระบวนงานที่ 7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
   * กระบวนงานที่ 8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

- ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือ
   * คำร้องขอย้ายนักเรียนนักเรียน (แบบ พฐ.19)
   * คำร้องขอย้ายออก
   * คำร้องขอลาออกของนักเรียน
   * คำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
   * แบบยื่นความจำนงขอเทียบโอนผลการเรียน
   * หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน
   * ใบสมัครเข้าเรียน

หมายเหตุ :  ให้ผู้เข้าประชุมพริ้นเอกสารประกอบการประชุมและคู่มือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการประชุมชี้แจง

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:46 น.)

 
ป้ายโฆษณา
13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
พฤษภาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode