7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday303
mod_vvisit_counterYesterday1011
mod_vvisit_counterThis week5351
mod_vvisit_counterLast week6697
mod_vvisit_counterThis month32039
mod_vvisit_counterLast month42543
mod_vvisit_counterAll1517160

Online 16
Your IP: 50.16.98.1
Today: 27 มี.ค., 2015

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สังกัด สพม.12  และประกาศเรื่องสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

- รายละเอียดเพิ่มเติม -

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน โดยเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันเขียนข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า" ได้ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/father และให้โรงเรียนคัดเลือกข้อความถวายพระพร จำนวน ๓ ลำดับ บันทึกลงเว็บไซต์ เพื่อรับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ซึ่งจะนำขึ้นเป็นตัวอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในวันถ่ายทอดสดกิจกรรมถวายพระพร    รายละเอียดและขั้นตอนดำเนินการ    คู่มือการใช้งาน

king57
เว็บไซต์ถวายพระพร

 

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ดร.พรศักดิ์ จินา  รอง ผอ.สพม.12  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากทุกโรงเรียนในสังกัด  วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ  เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสกร พงษ์สิธากร , ดร.เอกรินทร์ สีมหาศาล และ อ.สุวิมล อินทปันตี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  

history 01history 02
history 03history 04

 

การเลือกตั้งฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

akks. 01akks. 02akks. 03akks. 04

         สพม.12 กำหนดให้มีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ  สพม.12  

รายละเอียดตาม ประกาศ สพม.12 

- ผลการนับคะแนนเลือกตั้งฯ
-  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งฯ -
-  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ -

 

stem 01stem 02
stem 03stem 04

 

stem 1 01stem 1 02
stem 1 03stem 1 04
        
      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ รัตนบุรี  ผอ.สพม.12  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (
MOU) เครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน ระหว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง, โรงเรียนปากพนัง, โรงเรียนบ้านทวดทอง, โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” , โรงเรียนวัดมุขธารา และโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ   ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                                                            แจ้งเพื่อทราบ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้มีการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนส่งเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต้ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดกระบี่
ซึ่งบัดนี้ทางสพม.12โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ดำเนินการโอน
ข้อมูลตัวแทนผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีมไประดับภาค เรียบร้อยแล้วหาก
โรงเรียนใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนตัวให้ดำเนินการในระดับภาคตามหลักเกณฑ์
และในช่วงวันเวลาที่ระดับภาคกำหนด

แก้ไข-เปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557
โดยโรงเรียนต้องนำเข้ารูปถ่ายนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน(ชุดนักเรียน)ให้แล้วเสร็จ
ตามวันเวลาที่กำหนดแก้ไขเปลี่ยนตัว/ก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
(หากไม่มีรูปถ่ายพิมพ์ออกพร้อมบัตรจะไม่มีสิทธิ์ เข้าแข่งขัน)
เว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันระดับภาคระดับมัธยม
(โดยเข้าระบบโรงเรียน เพื่อแก้ไขและนำเข้ารูปถ่ายนักเรียน  ใช้
ชื่อและรหัสผ่านเดิมที่ลงทะเบียนแข่งขันระดับเขต)

- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557

ตารางการแข่งขันมัธยมศึกษา       เว็บไซต์ระดับภาค      

สรุปตัวแทน สพม12 (กลุ่มนครศรีฯ)  เว็บไซต์แข่งขัน      

สรุปตัวแทน สพม.12 (กลุ่มพัทลุง)   เว็บไซต์แข่งขัน  

เว็ปไซต์รางวัล  Obec Awards 57

 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
มีนาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
16. แบบฟอร์มราชการ
17.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
sea12_qrcode