4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday1109
mod_vvisit_counterThis week2022
mod_vvisit_counterLast week8853
mod_vvisit_counterThis month35418
mod_vvisit_counterLast month39451
mod_vvisit_counterAll1800929

Online 13
Your IP: 54.163.220.111
Today: 30 พ.ย., 2015
sutjarit1
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้จัดกิจกรรมพันธมิตรคู่พัฒนาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"ภายใต้โครงการเขตสุจริตโดยได้กำหนดกิขกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต ณ สพม.12 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. โดยมีนายภิญโญ  จันทรวงศ์ผอ. สพม.12นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองผอ.สพม.12 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มต่างๆ ในสพม.12 ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการจัดกิขกรรมโดยกลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.12  
 

dltv
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"สำหรับโรงเรียนนำร่องในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ไปพร้อมกับการประชุมในส่วนกลางซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 1 ตั้งแต่เวลา 09-16.00 น ณ ห้องประชุม 1 สพม.12
 
 result

     วันพฤหัสบดี ที่ 15  ตุลาคม 2558  เวลา 08.30 น. นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ได้จัดประชุมโรงเรียนทีนำร่อง จำนวน 17 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น ณ ห้องประชุม 1 สพม.12 ในการประชุมครั้งนี้สพม.12 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 14 ไปพร้อมกับการประชุมจากส่วนกลาง  หนังสือนำ
 
 thanakhon

    วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00 น. นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2559 -2562) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ให้ขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้กลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ให้สอดคล้องกับของนโยบายรัฐบาล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ที่ยึดถือประโยชน์ของนักเรียนเป็นอันดับหนึ่ง และประโยชน์สถานศึกษาเป็นอันดับสอง  ณ ห้องพุทธรักษา โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

 
 

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
พฤศจิกายน 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode