7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday687
mod_vvisit_counterYesterday1088
mod_vvisit_counterThis week4359
mod_vvisit_counterLast week5518
mod_vvisit_counterThis month19839
mod_vvisit_counterLast month27106
mod_vvisit_counterAll1339801

Online 23
Your IP: 23.22.204.36
Today: 23 ต.ค., 2014

                   obec01  tot         

   โครงการอบรมพัฒนาการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านการประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต๑๒กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๒ โรงแรมทวิน
โลตัส ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(Admin) โรงเรียนละ ๑ คน รวม 99 คน
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ คนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่๒ จำนวน ๑ คนรวม โรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน  โดยให้
โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นผ่านทางระบบออนไลน์
http://www.sea12.go.th เมนู 14  ระบบบริหารงานประชุม อบรม  กำหนดแจ้งรายชื่อให้
เสร็จสิ้นก่อนการอบรมในแต่ละรุ่น    หนังสือนำ   ตารางอบรม    ปฏิทิน 
หมายเหตุ การจัดอบรมตามโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
วิทยากรจาก
บริษัททีโอทีตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานการจัดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗" เพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ff11  ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  new1

 
 แจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง การขอเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพิ่มเติม

     ตามที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
จำนวน 98 โรงเรียน ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ในวันที่ 28-30
พฤษภาคม 2557 ไปแล้วนั้น ในการนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการทดสอบเครื่อง
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบเครื่อง หากมีเครื่องชำรุด
สามารถส่งเครื่องเปลี่ยนได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 ตั้งแต่วันพุธที่
4 - 10 มิถุนายน 2557  บัดนี้ได้หมดระยะเวลาการให้เปลี่ยนเครื่องแล้ว ดังนั้น
หากโรงเรียนใดมีเครื่องชำรุดหลังจากนี้ ให้ส่งซ่อมโดยตรงกับศูนย์บริการประจำ
จังหวัด โดยไม่ต้องส่งผ่านสพม.12   ชื่อศูนย์บริการประจำจังหวัด     

สำหรับการขอเครื่องเพิ่ม ในกรณีนักเรียนย้ายเข้าใหม่ และเรียนซ้ำชั้น ม.2
สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา
เอกสารในการขอเครื่องเพิ่ม :
1. หนังสือแจ้งขอเครื่องเพิ่มและสำเนาหลักฐานการย้ายเข้าของนักเรียน
2. แบบรายงานขอเครื่องเพิ่ม TL-03

 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จาก
เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีฯ สพม.12 > เมนูการบริหารจัดการโครงการแท็บเล็ต

<< ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา >>

 
 dscf9895 resize dscf9919 resize
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องคอม
พิวเตอร์พกพา ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.12
โดยมีกำหนดการส่งมอบระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม
สพม.12 โดยมีนายจำเริญ รัตนบุรี ผอ. สพม.12  ดร.พรศักดิ์ จินา รอง ผอ.
สพม.12 และนางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นตัวแทน
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 2 จังหวัด
บรรยากาศในการส่งมอบ   วันแรก        วันที่สอง        วันที่สาม
 
 dscf0375 resize dscf0431 resize
 

t28-30may57

cc new ปฏิทินการรับ-ส่งมอบ cc new

แนวปฏิบัติการรับ-ส่งมอบ

ขอความร่วมมือโรงเรียนรับมอบเครื่องตามปฏิทินที่กำหนดโดยเคร่งครัด
ติดตามข่าวสาร/ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีฯ สพม.12

 

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
ตุลาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
15. แบบฟอร์มราชการ
16.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
17.หน่วยราชการในจังหวัด
18.โรงเรียนในสังกัด
19.สพท.มัธยมศึกษา
20.หน่วยงานทางการศึกษา
sea12_qrcode