7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday228
mod_vvisit_counterYesterday1131
mod_vvisit_counterThis week228
mod_vvisit_counterLast week6979
mod_vvisit_counterThis month3454
mod_vvisit_counterLast month32841
mod_vvisit_counterAll1610767

Online 15
Your IP: 54.162.155.183
Today: 04 ก.ค., 2015


illegible1

สพม.12 โดย นายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.สพม.12  , ประธานสหวิทยาเขต และศึกษานิเทศก์ สพม.12 เข้าร่วมประชุมประกาศนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference 

 ::: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :::     /    :::ดู VDO:::

 
 img14207 resize
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกลiร่วมกับ
สมป.สพฐ ผ่านระบบประชุมทางไกลWEB Conference ในวันที่ 8 มกราคม
2558 เวลา 9.00 น-15.00 น. ณ ห้องประชุมสพม.12 โดยมีผอ.สพม.12 /
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ
และจังหวัดพัทลุง / รองประธาน /และเลขานุการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด /ประธานสหวิทยาเขตและศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมประชุม
 img14208 resize
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล (Video
Conference)ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม
สพม.12 ในการนี้จึงขอเชิญประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯและพัทลุง / รองประธาน /และเลขานุการกลุ่ม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด /ประธานสหวิทยาเขต
และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เข้าร่วมประชุม รายละเอียด  
 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สังกัด สพม.12  และประกาศเรื่องสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

- รายละเอียดเพิ่มเติม -

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน โดยเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันเขียนข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า" ได้ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/father และให้โรงเรียนคัดเลือกข้อความถวายพระพร จำนวน ๓ ลำดับ บันทึกลงเว็บไซต์ เพื่อรับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ซึ่งจะนำขึ้นเป็นตัวอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในวันถ่ายทอดสดกิจกรรมถวายพระพร    รายละเอียดและขั้นตอนดำเนินการ    คู่มือการใช้งาน

king57
เว็บไซต์ถวายพระพร

 

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ดร.พรศักดิ์ จินา  รอง ผอ.สพม.12  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากทุกโรงเรียนในสังกัด  วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ  เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสกร พงษ์สิธากร , ดร.เอกรินทร์ สีมหาศาล และ อ.สุวิมล อินทปันตี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  

history 01history 02
history 03history 04

 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
กรกฎาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
17. แบบฟอร์มราชการ
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
22.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode