4. คุณลักษณะฯ/การจัดซื้อจัดจ้าง
6.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
9. e-mail-คมนาคมขนส่ง
10.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday50
mod_vvisit_counterYesterday1647
mod_vvisit_counterThis week4209
mod_vvisit_counterLast week18698
mod_vvisit_counterThis month50
mod_vvisit_counterLast month52039
mod_vvisit_counterAll1691771

Online 11
Your IP: 54.167.90.249
Today: 01 ก.ย., 2015
ตามที่ สพม.12 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  แล้วนั้น   จึงประกาศผลการแข่งขัน ฯ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
:: รายละเอียด ประกาศผลการแข่งขันฯ  ::
 

       ตามที่ สพม.12 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไปแล้วนั้น 
       ในการนี้ สพม.12 แจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ มาเพื่อทราบและดำเนินการตามประกาศต่อไป

:: ดูรายละเอียดประกาศผลฯ ::

 

 o net

สพม.12 โดย นายจำเริญ รัตนบุรี  ผอ.สพม.12 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3   และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

::: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) :::
::: ติดตามข่าวสาร/รายละเอียด O-NET :::

 


                                      obec01   niets                         
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.(องค์กรมหาชน) ได้มอบหมาย
ให้สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เป็นศูนย์สอบ
เพื่อดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตาม
นโยบายการบริหารการทดสอบ O-NET ม.3 ของ สทศ. โดยกำหนด
การสอบในวันที่ 31 มกราตม 2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้    เอกสารประกอบการจัดสอบ        เว็บไซต์สทศ

กำหนดส่งกระดาษคำตอบ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานสพม.12  มี ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบ
 1. รับบัตรคิว  
 2. ส่งกระดาษคำตอบพร้อมแบบ O-NET2 เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย
  (หากสภาพของลังบรรจุไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ติดเทปกาว  ไม่กรอกข้อมูล
   รายละเอียดที่ตัวกล่องให้ตรงกับเอกสาร O-NET2 ไม่เขียนลำดับที่ของ
   กล่องบรรจุที่มีมากว่า 1 กล่อง ใน 1 รายวิชา ตัวอย่าง วิชาภาษาไทย
   มี 4 กล่อง กล่องที่ 1 คือ 1/4 กล่องที่ 2 คือ 2/4 จนครบทุกกล่อง) 
   โรงเรียนที่ขั้นตอนที่ 2 ไม่เรียบร้อยทางสพม.จะจัดสถานที่ไว้ให้ดำเนินการ
 3.ยื่นเอกสาร สทศ. และ O-NETที่เหลือ
 ทุกรายการ
 4.ยื่นหลักฐานการเงินพร้อมด้วยเอกสาร O-NET8
   - เสร็จขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     
     แผนที่การจราจร    จำนวนข้อสอบ    ปฏิทินสอบO-NET    เอกสารการเบิกเงิน

 
สพม.12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) ประจำปีการศึกษา 2558 
:: ดูรายละเอียดประกาศ ::
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

17. แบบฟอร์มราชการ
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
22.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode