7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday548
mod_vvisit_counterYesterday1341
mod_vvisit_counterThis week2780
mod_vvisit_counterLast week8684
mod_vvisit_counterThis month30086
mod_vvisit_counterLast month28688
mod_vvisit_counterAll1435799

Online 22
Your IP: 54.227.215.141
Today: 27 ม.ค., 2015
 dscf0892 resize dscf0887 resize
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการ
ทุจริต" (โรงเรียนสุจริต สพม.12 "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งกิจกรรม" โดยจัดขึ้นในวันที่
10  กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ
รัตนบุรี ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีลงนาม น.ส.รณิดา อินนุพัฒน์นักวิชาการ
ศึกษา สพม.12 เป็นวิทยากร โดยมีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โรงเรียนต้นแบบ
"โรงเรียนสุจริต" เป็นผู้นำเสนอผลงาน
 dscf0866 resize dscf0904 resize 
 
 dscf0921 resize dscf0926 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 ได้
จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถใช้
ระบบงานครุภัณฑ์/วัสดุในระบบ e-Office เพื่อจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์
และคลังวัสดุได้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2557 ณ  ห้อง
ประชุม สพม12 โดยมี น.ส. ธัญญรัชต์ พวงหมู เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ และนายธิติ ทรงสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 เป็นวิทยากรตลอดรายการ
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดโรงละ 1 คน

 dscf0923 resize dscf0927 resize
 
 cer57

ขณะนี้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภทได้แล้วโดย Login เข้าระบบโรงเรียน หรือพิมพ์โดยตรงจากเว็บไซต์ระบบจัดการแข่งขันของงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2557  ในส่วนของเมนูหลักและเลือกรายการ  ดังนี้
  bullet คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  bullet พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
  bullet พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิชาการ   download  
 
  ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและรายงานผล  

 
tue1 tue2
tue3 tue4
bullet นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ศูนย์แม่ข่ายถ่ายทอดสด) โดยมี นายวรพงษ์ รวิรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนในทุกภูมิภาคที่ตั้งใจหาความรู้แต่ด้อยโอกาส ได้กวดวิชาเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
bullet ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ บริษัท โอสถสภา จำกัด และติวเตอร์ทุกคน ที่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้แก่นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง พร้อมมอบโล่ให้กับ สพม.๑๒ หน่วยงานหลักในการดำเนินงาน รวมทั้งสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานทั้ง ๖ แห่ง ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ติวและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.๖ จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ที่ลงทะเบียนเข้ารับการติว มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๔,๖๐๐ คน
tue5นักเรียน ณ ศูนย์ติว ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา tue6ติวเตอร์ : ครูพี่เมย์ จาก ENCONCEPT
banner
 
img 2798 resize img 2832 resize

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเบญจมฯ โดยมี นายอภินันท์  ชื่อธานุวงศ์  ผู้ว่าราขการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธิเปิด และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้อุปการะคุณ ผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง
โดยมีนายจำเริญ รัตนบุรีผอ.สพม.๑๒ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูนักเรียน
และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธิเปิดและเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ
ในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพร้อมเพรียงกัน

img 2852 resize img 2853 resize
 

 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (งานวันภาษาไทยแห่งชาติ)   
          สพฐ. โดยท่าน ผอ.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มอบโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร แก่ สพม.12 ที่มีผลการทดสอบ O-net วิชาภาษาไทยซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติลำดับที่ 10  ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2557  โดยมี ดร.พรศักดิ์ จินา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นตัวแทนรับมอบโล่  
 thai1   thai2
         และในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนผู้เข้ารอบระดับชาติ  ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด สพม.12 ได้รับรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร ดังนี้
          1. นางสาวจุฑารัตน์ ไชยรักษ์ และ นางสาวพณิตา ศรีสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันเขียนรายงานเชิงวิชาการ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
          2. นายธาดาวุฒิ ฉันท์ภิญโญภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัทลุง ชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องแนว PISA ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท

 

 

                   obec01  tot         

   โครงการอบรมพัฒนาการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านการประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต๑๒กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๒ โรงแรมทวิน
โลตัส ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(Admin) โรงเรียนละ ๑ คน รวม 99 คน
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑ – ๒
ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑ คนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่๒ จำนวน ๑ คนรวม โรงเรียนละ ๒ คน รวม 200 คน  โดยให้
โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นผ่านทางระบบออนไลน์
http://www.sea12.go.th เมนู 14  ระบบบริหารงานประชุม อบรม  กำหนดแจ้งรายชื่อให้
เสร็จสิ้นก่อนการอบรมในแต่ละรุ่น    หนังสือนำ   ตารางอบรม    ปฏิทิน 
หมายเหตุ การจัดอบรมตามโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
วิทยากรจาก
บริษัททีโอทีตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
มกราคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
16. แบบฟอร์มราชการ
17.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
sea12_qrcode