7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday715
mod_vvisit_counterYesterday1579
mod_vvisit_counterThis week12287
mod_vvisit_counterLast week12396
mod_vvisit_counterThis month12287
mod_vvisit_counterLast month42543
mod_vvisit_counterAll1497408

Online 35
Your IP: 54.166.24.112
Today: 06 มี.ค., 2015

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  กำหนดจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องบงกชรัตน์ ๑, ๒ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 
ในการนี้ ขอเรียนเชิญ
๑.บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านเข้าร่วมงาน 
๒.ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

สำหรับบุคลากรท่านอื่นๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพม.๑๒ หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๙-๗๒๘๖๐๔๔

 cc new กำหนดการ cc new

 

การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต)

จัดโดย...บริษัท สุพรีมฯ

regisbanner
 
 dscf0892 resize dscf0887 resize
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการ
ทุจริต" (โรงเรียนสุจริต สพม.12 "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งกิจกรรม" โดยจัดขึ้นในวันที่
10  กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ
รัตนบุรี ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีลงนาม น.ส.รณิดา อินนุพัฒน์นักวิชาการ
ศึกษา สพม.12 เป็นวิทยากร โดยมีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โรงเรียนต้นแบบ
"โรงเรียนสุจริต" เป็นผู้นำเสนอผลงาน
 dscf0866 resize dscf0904 resize 
 
 dscf0921 resize dscf0926 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 ได้
จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถใช้
ระบบงานครุภัณฑ์/วัสดุในระบบ e-Office เพื่อจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์
และคลังวัสดุได้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2557 ณ  ห้อง
ประชุม สพม12 โดยมี น.ส. ธัญญรัชต์ พวงหมู เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ และนายธิติ ทรงสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 เป็นวิทยากรตลอดรายการ
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดโรงละ 1 คน

 dscf0923 resize dscf0927 resize
 
 cer57

ขณะนี้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภทได้แล้วโดย Login เข้าระบบโรงเรียน หรือพิมพ์โดยตรงจากเว็บไซต์ระบบจัดการแข่งขันของงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2557  ในส่วนของเมนูหลักและเลือกรายการ  ดังนี้
  bullet คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  bullet พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
  bullet พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิชาการ   download  
 
  ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและรายงานผล  

 
tue1 tue2
tue3 tue4
bullet นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (ศูนย์แม่ข่ายถ่ายทอดสด) โดยมี นายวรพงษ์ รวิรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนในทุกภูมิภาคที่ตั้งใจหาความรู้แต่ด้อยโอกาส ได้กวดวิชาเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
bullet ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ บริษัท โอสถสภา จำกัด และติวเตอร์ทุกคน ที่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้แก่นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง พร้อมมอบโล่ให้กับ สพม.๑๒ หน่วยงานหลักในการดำเนินงาน รวมทั้งสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานทั้ง ๖ แห่ง ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ติวและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.๖ จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ที่ลงทะเบียนเข้ารับการติว มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๔,๖๐๐ คน
tue5นักเรียน ณ ศูนย์ติว ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา tue6ติวเตอร์ : ครูพี่เมย์ จาก ENCONCEPT
banner
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

boss

นายจำเริญ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ภารกิจของผู้บริหาร
มีนาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
16. แบบฟอร์มราชการ
17.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
sea12_qrcode