4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
11. e-mail-คมนาคมขนส่ง
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1057
mod_vvisit_counterYesterday1670
mod_vvisit_counterThis week14777
mod_vvisit_counterLast week12913
mod_vvisit_counterThis month26610
mod_vvisit_counterLast month50533
mod_vvisit_counterAll1921866

Online 32
Your IP: 54.196.188.52
Today: 13 ก.พ., 2016

dltv
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"สำหรับโรงเรียนนำร่องในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ไปพร้อมกับการประชุมในส่วนกลางซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 1 ตั้งแต่เวลา 09-16.00 น ณ ห้องประชุม 1 สพม.12
 
 result

     วันพฤหัสบดี ที่ 15  ตุลาคม 2558  เวลา 08.30 น. นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ได้จัดประชุมโรงเรียนทีนำร่อง จำนวน 17 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น ณ ห้องประชุม 1 สพม.12 ในการประชุมครั้งนี้สพม.12 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 14 ไปพร้อมกับการประชุมจากส่วนกลาง  หนังสือนำ
 
 thanakhon

    วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558  เวลา 09.00 น. นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2559 -2562) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ให้ขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้กลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ให้สอดคล้องกับของนโยบายรัฐบาล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ที่ยึดถือประโยชน์ของนักเรียนเป็นอันดับหนึ่ง และประโยชน์สถานศึกษาเป็นอันดับสอง  ณ ห้องพุทธรักษา โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

 
 
 open pt 1
พิธีเปิดงานวันมัธยมศึกษาครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพัทลุง โดยมี
ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน
โดยนายจตุรงค์  สุขแก้ว ประธานคณะกรรมการอำนวยการวันมัธยมศึกษา พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน  แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารครูอาจารย์และเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน
 open pt 2
 
sillapa p

   เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง สพม.12 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1-2 ร่วมกันจัดงาน วันมัธยมศึกษา และจัดแข่งขันทักษะเพื่อคัดเลือกตัวแทน ส่งต่อไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2558 - วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีพิธีเปิด ในวันที่ 30 กันยายน 2558  ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง  มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง 
- พิธิเปิดนิทรรศการ  (วันที่ 30 กันยายน 2558)
- ศิลปะ ดนตรี นาฎสิลป์
- สังคมศึกษาฯ
กิจกรรม ณ โรงเรียนพัทลุง
- วิทยาศาสตร์
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

01
 
ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มีการประท้วงผลใด ๆ 
ถือว่าผลนั้นเป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

13. ภารกิจฝ่ายบริหาร
กุมภาพันธ์ 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
17. แบบฟอร์มราชการ
20.หน่วยราชการในจังหวัด
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode