4. คุณลักษณะฯ/การจัดซื้อจัดจ้าง
6.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
9. e-mail-คมนาคมขนส่ง
10.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday974
mod_vvisit_counterYesterday5110
mod_vvisit_counterThis week14086
mod_vvisit_counterLast week9891
mod_vvisit_counterThis month44394
mod_vvisit_counterLast month32369
mod_vvisit_counterAll1684076

Online 91
Your IP: 54.226.130.194
Today: 28 ส.ค., 2015

   ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ  เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  ระหว่างวันที่ 4 - 9 มกราคม 2558  ที่เว็บไซต์การแข่งขัน  http://art64.sillapa.net/sm-nation/
-  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login) 
-  แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 – 31 มกราคม 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
-  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
-  กำหนดการแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

--- เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ---

--- เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ---

 

สพม.12 โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC) จะดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ระยะเวลา 2 วัน จำนวนนักเรียนเป้าหมายไม่ต่ำกว่าเขตละ ๕๐๐ คน  กำหนดจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษฯ ของศูนย์ ERIC ทั้ง ๖ ศูนย์  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

:::  ลงทะเบียนแต่ละศูนย์ ERIC :::
1. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช  
2. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.สตรีทุ่งสง
3. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.สตรีปากพนัง
4. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา
5. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์

 


illegible1

สพม.12 โดย นายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.สพม.12  , ประธานสหวิทยาเขต และศึกษานิเทศก์ สพม.12 เข้าร่วมประชุมประกาศนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference 

 ::: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :::     /    :::ดู VDO:::

 
 img14207 resize
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกลiร่วมกับ
สมป.สพฐ ผ่านระบบประชุมทางไกลWEB Conference ในวันที่ 8 มกราคม
2558 เวลา 9.00 น-15.00 น. ณ ห้องประชุมสพม.12 โดยมีผอ.สพม.12 /
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ
และจังหวัดพัทลุง / รองประธาน /และเลขานุการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด /ประธานสหวิทยาเขตและศึกษานิเทศก์
เข้าร่วมประชุม
 img14208 resize
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล (Video
Conference)ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม
สพม.12 ในการนี้จึงขอเชิญประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯและพัทลุง / รองประธาน /และเลขานุการกลุ่ม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด /ประธานสหวิทยาเขต
และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เข้าร่วมประชุม รายละเอียด  
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

17. แบบฟอร์มราชการ
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
22.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode