4. คุณลักษณะฯ/การจัดซื้อจัดจ้าง
6.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
7.โรงเรียนโครงการพิเศษ
9. e-mail-คมนาคมขนส่ง
10.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
Login Formสถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday507
mod_vvisit_counterYesterday882
mod_vvisit_counterThis week1389
mod_vvisit_counterLast week9145
mod_vvisit_counterThis month5291
mod_vvisit_counterLast month34339
mod_vvisit_counterAll1731351

Online 28
Your IP: 54.145.49.138
Today: 05 ต.ค., 2015

 o net

สพม.12 โดย นายจำเริญ รัตนบุรี  ผอ.สพม.12 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3   และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

::: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) :::
::: ติดตามข่าวสาร/รายละเอียด O-NET :::

 


                                      obec01   niets                         
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.(องค์กรมหาชน) ได้มอบหมาย
ให้สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เป็นศูนย์สอบ
เพื่อดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตาม
นโยบายการบริหารการทดสอบ O-NET ม.3 ของ สทศ. โดยกำหนด
การสอบในวันที่ 31 มกราตม 2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้    เอกสารประกอบการจัดสอบ        เว็บไซต์สทศ

กำหนดส่งกระดาษคำตอบ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานสพม.12  มี ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบ
 1. รับบัตรคิว  
 2. ส่งกระดาษคำตอบพร้อมแบบ O-NET2 เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย
  (หากสภาพของลังบรรจุไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ติดเทปกาว  ไม่กรอกข้อมูล
   รายละเอียดที่ตัวกล่องให้ตรงกับเอกสาร O-NET2 ไม่เขียนลำดับที่ของ
   กล่องบรรจุที่มีมากว่า 1 กล่อง ใน 1 รายวิชา ตัวอย่าง วิชาภาษาไทย
   มี 4 กล่อง กล่องที่ 1 คือ 1/4 กล่องที่ 2 คือ 2/4 จนครบทุกกล่อง) 
   โรงเรียนที่ขั้นตอนที่ 2 ไม่เรียบร้อยทางสพม.จะจัดสถานที่ไว้ให้ดำเนินการ
 3.ยื่นเอกสาร สทศ. และ O-NETที่เหลือ
 ทุกรายการ
 4.ยื่นหลักฐานการเงินพร้อมด้วยเอกสาร O-NET8
   - เสร็จขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     
     แผนที่การจราจร    จำนวนข้อสอบ    ปฏิทินสอบO-NET    เอกสารการเบิกเงิน

 
สพม.12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) ประจำปีการศึกษา 2558 
:: ดูรายละเอียดประกาศ ::
 

   ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ  เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  ระหว่างวันที่ 4 - 9 มกราคม 2558  ที่เว็บไซต์การแข่งขัน  http://art64.sillapa.net/sm-nation/
-  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login) 
-  แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 – 31 มกราคม 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
-  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
-  กำหนดการแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

--- เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ---

--- เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ---

 

สพม.12 โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC) จะดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ระยะเวลา 2 วัน จำนวนนักเรียนเป้าหมายไม่ต่ำกว่าเขตละ ๕๐๐ คน  กำหนดจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษฯ ของศูนย์ ERIC ทั้ง ๖ ศูนย์  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

:::  ลงทะเบียนแต่ละศูนย์ ERIC :::
1. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช  
2. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.สตรีทุ่งสง
3. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.สตรีปากพนัง
4. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา
5. โรงเรียนที่เป็นเขตบริการของศูนย์ ERIC ร.ร.หารเทารังสีประชาสรรค์

 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.


boss pinyo

นายภิญโญ  จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

17. แบบฟอร์มราชการ
18.หน่วยราชการในจังหวัด
19.โรงเรียนในสังกัด
20.สพท.มัธยมศึกษา
21.หน่วยงานทางการศึกษา
22.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode