สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

 
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

หากต้องการเข้าหน้าเว็บไซต์เก่าเพื่อหาข้อมูลก่อนหน้า

สามารถเข้าได้ที่เมนู "15. ประชาสัมพันธ์" หัวข้อ "เว็บไซต์เก่า" หรือ สามารถเข้าได้ที่นี่

วันที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือข้อราชการกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เน้นย้ำให้สถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบททบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูรูปทั้งหมดที่นี่