การติดต่อ

ที่อยู่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เลขที่ 12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
โทรศัพท์:
075-345050 และ 075-344123
โทรสาร:
075-343575

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ: