วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะกรรมการการตัดสินการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในโครงการครูดีวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” รับชมคลิปวีดีโอเพื่อตัดสินและสรุปผลรางวัล ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

รูปเพิ่มเติม