รายงานผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2554 ชั้น  ม.2
(สอบเมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2555)

ผลการสอบ อัตนัย ชั้น ม.2
--- รายงานรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ 
Download
--- รายงานจำแนกตามกลุ่มเครือข่ายฯ
Download
--- รายงานรวมโรงเรียน
Download
--- รายงานระดับโรงเรียน 

Download
--- รายงานระดับบุคคล
Download
รายชื่อกรรมการเครือข่าย
Download
รายชื่อกรรมการคุมสอบ ม.2
Download
รายชื่อกรรมการตรวจข้อสอบคณิตศาสตร์
Download
รายชื่อกรรมการตรวจข้อสอบภาษาไทย
Download
รายชื่อกรรมการสอบการอ่าน Download
รายชื่อกรรมการกรอกข้อมูลผลการสอบ Download
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2554 Download
ตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2554 Download
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  ม.2-1 Download
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  ม.2-2 Download
ปฏิทินกำหนดการดำเนินการสอบ NT 54 Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 09:50 น.)