mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8
mod_vvisit_counterYesterday8
mod_vvisit_counterThis week8
mod_vvisit_counterLast week95
mod_vvisit_counterThis month199
mod_vvisit_counterLast month268
mod_vvisit_counterAll days5325

We have: 1 guests online
Your IP: 44.200.27.215
 , 
Today: เม.ย. 21, 2024
Home
 line album 27 0 resize

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผอ. สพม.นครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

        ภาพกิจกรรม         ภาพรับวุุฒิบัตร

 
 line album v 3 resize         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผอ. สพม.นครศรีธรรมราชได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง      จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ภาพกิจกรรม         ภาพรับวุุฒิบัตร
 
          โครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                           (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ปีการศึกษา 2566
 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้เด็กออกกลางคัน  และการติดตามช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำมีอาชีพฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังเด็กสุ่มเสี่ยงออกกลางคัน  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้     หนังสือนำ    ประกาศ     แบบฟอร์ม 
 
 576000 resize   สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม "ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิภาค : ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 'นครแห่งอารยธรรม งามล้ำพระพุทธศาสนา ศรีธรรมราชา อาณาจักรตามพรลิงค์" โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2566   
                  ภาพกิจกรรม
 
 model04 230121 197 resize  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 4 โดย มีวัตถุประสงค์พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ระหว่างวันที่ 2 -4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                       ภาพกิจกรรม
 
 model03 3 230121 3 resize  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 3 โดย ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.นครศรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                              ภาพกิจกรรม
 

หนังสือราชการจาก สพฐ.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |