เผยแพร่ผลงานวิชาการ

banner covid1

ภาษาจีน

https://forms.gle/gQwjpV6w4agK4Qt48

ภาษาญี่ปุ่น

 https://forms.gle/qRsodXtuEWMiiRfZ7

ภาษาเกาหลี

 https://forms.gle/BD4u9FbyUApcxM9WA

ภาษาฝรั่งเศส

 https://forms.gle/3Q6rzU1k4PhCpj8s7

ภาษาเยอรมัน

https://forms.gle/u5WqNJw8BXH5njBw8

ภาษารัสเซีย

 https://forms.gle/oKSRxJbVmg3UitwU7

ภาษาสเปน

https://forms.gle/1XrU573F4N9H1Xio7

ภาษาเมียนมา

 https://forms.gle/UAGyeEcx7EYghYjw7

ภาษาเวียดนาม

 https://forms.gle/M8CPSYaXrL7JvPM58

ภาษาเขมร

https://forms.gle/irV7CnnaXiyAyYUK6

ภาษามลายูมาเลเซีย

https://forms.gle/Nd9DTQMVj88z8oQa6

ภาษาอินโดนีเซีย

https://forms.gle/eP1EeiKvwkcxqgQJA

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 เวลา 11:17 น.)

 
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ