ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนในสังกัด สพม.12

เนื่องด้วย สพม.12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ให้กับโรงเรียนในสังกัด บัดนี้สพม.12 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดดังแนบ


1.พนักงานวิทยาศาสตร์
2.ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
3.
ธุรการโรงเรียน
4.เด็กพิการเรียนร่วม
5.บุคลากรคณิตศาสตร์
6.รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2022 เวลา 11:08 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล