ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 6442
2 การประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 1864
3 การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 1830
4 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวง" ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 2319
5 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 2053
6 การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 2558
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 1911
8 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 1915
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนในสังกัด สพม.12 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 2022
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 2455
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล