สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ (Logo)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดคำขวัญโลโก้งานศิลป์ 62 

ใบสมัครการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์