mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday27
mod_vvisit_counterYesterday38
mod_vvisit_counterThis week195
mod_vvisit_counterLast week282
mod_vvisit_counterThis month1001
mod_vvisit_counterLast month826
mod_vvisit_counterAll80527

Online : 1
Your IP: 54.224.133.198
,
Today: ม.ค. 28, 2022

banner covid1

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ “PDCAI Model”

เกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในโครงการครูดี วิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564

สามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างค่ะ กลุ่มนิเทศฯ จะแจ้งกำหนดการรับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรสำหรับผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลทั้ง 20 ท่าน อีกครั้งนะคะ

 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอนระดับ ม.ต้น

ครูผู้สอนระดับ ม.ปลาย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 14:42 น.)

 

ประกาศผลการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในโครงการครูดี วิถีใหม่ "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชจะส่งเกียรติบัตรและแจ้งวันมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้ได้รับรางวัลให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศผล

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 09:42 น.)

 

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตามแนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประจำปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1ppGN4ZDmpqrbP8JUKLpv8kIThvk99stJ?usp=sharing

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2021 เวลา 22:54 น.)

 

การพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:37 น.)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสรุปผลการดำเนินการวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช๕ บท ตามแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 กันยายน 2564

212

213 211

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 15:35 น.)

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน ๓๖ เขต นำร่อง ดำเนินการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายบูรณาการการศึกษา เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 20 กันยายน 2564

203

202

201

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 15:37 น.)

 
7.ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ