mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday22
mod_vvisit_counterThis week24
mod_vvisit_counterLast week168
mod_vvisit_counterThis month615
mod_vvisit_counterLast month625
mod_vvisit_counterAll72576

Online : 1
Your IP: 3.239.7.207
,
Today: ก.ค. 26, 2021

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้มีคำสั่งปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนนอกระบบประเภทโรงเรียนกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 11/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงให้โรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆตามบริบทของนักเรียน ครู และโรงเรียน ดังนี้

1.       รูปแบบ On – Site ดำเนินการได้ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยมีมาตรการรองรับเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และได้รับการอนุมัติจาก สบค.จังหวัด (รูปแบบนี้ไม่อนุญาตให้โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2564)

2.       รูปแบบ On – Air เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU Band

          3.       รูปแบบ On Demand  จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบทางเดียว ผ่าน  DLTV Application และ Youtube

          4.       รูปแบบ Online  จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบสองทาง โปรแกรมที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน อาทิ Google App For Education , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room

          5.       รูปแบบ OnHand คือ การให้แบบฝึกหัด  ให้การบ้านไปทำที่บ้าน อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของท้องถิ่น ในกรณีที่นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแรกๆ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:53 น.)

 

การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference

โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

กรณีปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2

 

SN

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 15:18 น.)

 

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้มีคำสั่ง ยกระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ทั้งจังหวัด และปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนนอกระบบประเภทโรงเรียนกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 11/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

ไฟล์แนบ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 มกราคม 2021 เวลา 16:00 น.)

 
--- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
1529580535
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ฯ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 เวลา 23:59 น.)

 
1529472470627
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้จัดประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ภาพบรรยากาศ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 12:54 น.)

 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
sar
ดาวน์โหลด :แนวทางการเขียนรายงาน SAR.pdf
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
book2-1
ดาวน์โหลด :คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 12:14 น.)

 
7.ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
11.ก.ต.ป.น.
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ