Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday27
mod_vvisit_counterThis week180
mod_vvisit_counterLast week174
mod_vvisit_counterThis month377
mod_vvisit_counterLast month380
mod_vvisit_counterAll68362

Online : 1
Your IP: 3.239.40.250
,
Today: ม.ค. 16, 2021

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้มีคำสั่ง ยกระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ทั้งจังหวัด และปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนนอกระบบประเภทโรงเรียนกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 11/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 

ไฟล์แนบ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 06 มกราคม 2021 เวลา 17:32 น.)

 
sts-logo-onet-sea12

กำหนดจัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

กำหนดจัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบจังหวัดนครศรีธรรมราข 34 สนามสอบ  และสอบสนามจังหวัดพัทลุง 13 สนามสอบ 
               จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ส่งบุคลากรเข้ำร่วมประชุมดังนี้ ประธานสนามสอบ จำนวน ๑ คน, กรรมการกลาง จำนวน ๑ คน และ ผู้ประสานงานสนามสอบ จำนวน ๑ คน รวมสนามสอบละ ๓ คน  ตามรายละเอียดในหนังสือราชการ
หนังสือนำ     นครศรีฯ      พัทลุง
                       >> รายงานสถิติผู้เข้าสอบ O-Net 2562<< hot001

เอกสารการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ   รายละเอียดการจัดสอบnew2
- เอกสารการเงิน    รายละเอียด              

- แผนผัง      การจัดวางข้อสอบ        
การรับข้อสอบ     การส่งกระดาษคำตอบ   
- แผนผังการจราจร  
แผนผังการจราจรรับข้อสอบ       แผนผังการจราจรส่งกระดาษ 
- แบบฟอร็มการจัดสอบ       ตารางสอบ ม.3

ช่วงเวลาการรับข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563

ข่วงเวลา หน่วยงาน /โรงเรียน
 08.30-10.30 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 3
10.30-12.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 2 และ 4
13.00-15.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 2  พัทลุง
 จำนวนข้อสอบ ตารางเวลารับข้อสอบ       ของแต่ละสนามสอบ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เว็บไซต์ สทศ
- การจัดสอบ >> เข้าสู่ระบบการจัดสอบ <<
- แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
- ตารางสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติ
 
 
เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูผู้เทศมืออาชีพประจำโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม
เกียรติบัตรคณะกรรมการ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 10:52 น.)

 
 เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพครูการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ  ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562    เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม         เกียรติบัตรคณะกรรมการ  
 
               การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
      "๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นบานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน" เพื่อความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเีรียน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Lenrning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา
                             รายละเอียด PPT

 
--- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
1529580535
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ฯ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 เวลา 23:59 น.)

 
7.ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
12 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
13 คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนิเทศ