การบริหารโครงการแท็บเล็ตสพม.12
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday196
mod_vvisit_counterYesterday303
mod_vvisit_counterThis week1658
mod_vvisit_counterLast week1738
mod_vvisit_counterThis month7946
mod_vvisit_counterLast month9925
mod_vvisit_counterAll798539

online: 5
Your IP 54.82.1.196
Today: 28 พ.ย., 2015

 ori

     ตามที่ สพม.12 โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ ร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  "หลักสูตร Train the Teachers " ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 รุ่น คือ  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สพม.12   และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนพัทลุง  ไปแล้วนั้น ขณะนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เกียรติบัตรของท่านเองได้แล้วดังนี้

g bullet รุ่น 1 : ดูรายชื่อ  ไฟล์วุฒิบัตร    ลำดับที่ 1-108   
g bullet รุ่น 2 : ดูรายชื่อ  ไฟล์วุฒิบัตร    ลำดับที่ 1-117
g bullet รุ่น 3 : ดูรายชื่อ  ไฟล์วุฒิบัตร    ลำดับที่ 1-85
g bullet คณะทำงานและวิทยากร  : ดูรายชื่อ    ไฟล์เกียรติบัตร   คณะทำงาน     วิทยากร

 
 pic 3-2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศDLITตามนโยบายยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ สพฐ.  โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัดสพม.12 ได้แก่
โรงเรียนเบญจมฯ โรงเรียนกัลยาณีฯโรงเรียนเมืองนครศรีฯ โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนพัทลุง โรงเรียน
สตรีพัทลุง แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1-2  9-11, 14-16 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม สพม.12 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 305 คน
 pic 3-3
 

ตามที่ กลุ่มบริษัททรูได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่ง
ทางโครงการได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนในโครงการทั่ว
ประเทศและโรงเรียนในสังกัด สพม .12 จำนวน 8 โรงเรียน ในการดำเนินการครั้งนี้จึงขอความ
ร่วมมือ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์และสื่อดิจิตอลตามโครงการ หรือโรงเรียนที่สนใจ
ได้ใช้ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
สื่อตามโครงการทรูปลูกปัญญา

 

dl thailand

dlit obec

logo dlit

DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของ
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕,๕๕๓ โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)
มี ๕ รูปแบบ คือ

๑. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

๒. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน

๓. DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์

๔. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ

๕. DLIT Assessment คลังข้อสอบ

รายละเอียดโครงการ

 

trueschmodel58 
กลุ่มบริษัท ทรู เปิดรับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน ๕,๕๐๐ โรงเรียน เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ โรง โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์และดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา (คลิกดูรายชื่อ) ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/4

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
พฤศจิกายน 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่ม ICT นำร่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12