การบริหารโครงการแท็บเล็ตสพม.12
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday225
mod_vvisit_counterYesterday270
mod_vvisit_counterThis week495
mod_vvisit_counterLast week2071
mod_vvisit_counterThis month9512
mod_vvisit_counterLast month10200
mod_vvisit_counterAll771254

online: 5
Your IP 54.92.202.157
Today: 31 ส.ค., 2015

dl thailand

dlit obec

logo dlit

DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของ
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕,๕๕๓ โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)
มี ๕ รูปแบบ คือ

๑. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

๒. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน

๓. DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์

๔. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ

๕. DLIT Assessment คลังข้อสอบ

รายละเอียดโครงการ

 

trueschmodel58 
กลุ่มบริษัท ทรู เปิดรับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน ๕,๕๐๐ โรงเรียน เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ โรง โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์และดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา (คลิกดูรายชื่อ) ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/4

 

 

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๕" ในหัวข้อ "ประเทศไทยของเรา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกได้อย่างเต็มที่ โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่าย ระดับการศึกษาละ ๕๐ ทีม และนำผลงานไปคัดเลือกในรอบที่ ๒ เพื่อรับรางวัลชนะเลิศต่อไป โดยในการเข้าร่วมค่าย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยรับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักระหว่างการอบรม ส่วนผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง
กำหนดส่งผลงาน : 18 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2558 โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงกับ นางสาวกนกวรรณ ชัยวังเย็น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๑ ๗๗๕๐ และ ๐๘ ๖๓๒๒ ๔๔๙๖

รายละเอียดโครงการ    เว็บไซต์โครงการ : http://www.thictyouth.com/    Facebook

 

web1
web 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS (Joomla)" ให้แก่ Webmaster เว็บไซต์กลุ่มงานในสำนักงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพม.12 โดยมีนายไตรรงค์ สาดแว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ นางสาวพจนพร รุ่งทอง และนางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ เป็นวิทยากรการอบรม 

 

  

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับครูและนักเรียน เป็นปีที่ 11 (2015) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 "KODU KUP THAILAND 2015"  เป็นเวทีให้เยาวชนนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.kodukup.eventbrite.com  และ https://www.facebook.com/PILThailand  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

2) โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2015" สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ ได้นำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด พร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ www.innovativeteacher.eventbrite.com และ https://www.facebook.com/PILThailand  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet

likep และขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูเชาวน์ สุวรรณชล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช หนึ่งในสิบของครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากกิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leaderships Awards 2014" ด้วยผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ชุด "ห้องเรียนกลับด้าน ผังการเรียนรู้ผสานโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟฟิค ศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"  

chao2 

   inno 2014

แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเชาวน์

  bul green บทความจากเว็บไซต์วิชาการดอทคอม
  bul green การนำเสนอผลงาน จาก YouTube

 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่ม ICT นำร่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12