การบริหารโครงการแท็บเล็ตสพม.12
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday655
mod_vvisit_counterYesterday814
mod_vvisit_counterThis week655
mod_vvisit_counterLast week5797
mod_vvisit_counterThis month17420
mod_vvisit_counterLast month20498
mod_vvisit_counterAll962800

online: 9
Your IP 54.91.243.175
Today: 25 ก.ย., 2016

smss

      สพม.12  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมกับกลุ่มอำนวยการ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 3  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียนๆละ 1 คน  และบุคลากรจากทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่มละ 2 คน  ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายทองคำ มากมี  ครูโรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรหลัก 

amss

รายละเอียด   >>  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
                    >>  กำหนดการ
                    >>  รายชื่อโรงเรียนที่สม้ครเข้ารับการอบรม
                    >>  ผู้เข้ารับการอบรมกรุณาคลิกเพื่อตอบ แบบประเมินผล

ภาพกิจกรรม   >>  อบรม SMSS  
                     >>  อบรม Smart Area

                         

 

 
 เนื่องด้วย สำนักงานกพร.สพฐ ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management Support System : SMSS
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการเชื่อมโยง
การส่งต่อข้อมูลระหว่าง ระบบ Smart Obec ของสพฐ และ Smart Area ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับการรายงานข้อมูล ในระบบ KRS-ARS ของกพร.
โรงเรียนใดสนใจสามารถ  ดาวห์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งใช้งานได้  download 
สำหรับระบบบริหารสำนักงานเขตฯ download
ทดลองใช้งานได้โดย  คลิก   user/pw  = school    
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สพม.12 ด้าน ICT
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ 
ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ----------------------

          วันที่  21 เมษายน  2559  สพม.12  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้าน ICT   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช  โดยมี นายประดับ แก้วนาม ผอ.ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รอง ผอ.ร.ร.กัลยาณีฯ ได้ใหัการต้อนรับผู้เข้ารับอบรม และ ผอ.สพม12 ได้มอบหมายให้ ดร.พรศักดิ์ จินา รอง ผอ.สพม.12 เป็นประธานเปิดการอบรม นายไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้ที่ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ  คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ร.กัลยาณีฯ , ร.ร.เมืองนครศรีฯ และศูนย์ ICT สพม.12  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.12 จำนวน  45 คน

google sea12 2

google sea12 1
google sea12 3

>> กำหนดการอบรม

>> เว็บไซต์  DLIT SEA12 

>> เอกสารประกอบการอบรม (เฉพาะสมาชิกที่ใช้ e-mail สพม.12 เท่านั้นที่สามารถเข้าดูได้)

>> แบบประเมินผล การจัดอบรมฯ (เฉพาะสมาชิกที่เข้ารับการอบรมเท่านั้นที่สามารถตอบได้)

>> คลิกดู บรรยากาศการอบรม

 
                                 ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน

 ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานศึกษาในสังกัด สพม.12จะได้รับ ชื่อและรหัสผ่าน
ทางระบบ My-office ของสพม.12 สามารถเข้าสูระบบได้โดย login ผ่านเว็บไซต์
โครงการ DLIT http://www.dlit.ac.th/  เลือกเมนูคลังข้อสอบด้านบนของเว็บไซค์
คู่มือของสำหรับสพม          คู่มือของสถานศึกษา
 

 ori

     ตามที่ สพม.12 โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ ร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  "หลักสูตร Train the Teachers " ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 รุ่น คือ  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สพม.12   และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนพัทลุง  ไปแล้วนั้น ขณะนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เกียรติบัตรของท่านเองได้แล้วดังนี้

g bullet รุ่น 1 : ดูรายชื่อ  ไฟล์วุฒิบัตร    ลำดับที่ 1-108   
g bullet รุ่น 2 : ดูรายชื่อ  ไฟล์วุฒิบัตร    ลำดับที่ 1-117
g bullet รุ่น 3 : ดูรายชื่อ  ไฟล์วุฒิบัตร    ลำดับที่ 1-85
g bullet คณะทำงานและวิทยากร  : ดูรายชื่อ    ไฟล์เกียรติบัตร   คณะทำงาน     วิทยากร

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
กันยายน 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่ม ICT นำร่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12