2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday120
mod_vvisit_counterYesterday298
mod_vvisit_counterThis week120
mod_vvisit_counterLast week2022
mod_vvisit_counterThis month7374
mod_vvisit_counterLast month11896
mod_vvisit_counterAll2967000

online: 8
Your IP 3.237.205.144
Today: 24 ม.ค., 2021
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

         การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
                 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผ่านระบบทางไกล ฯ เพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมทำความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา-1430-16.30 ตามเอกสารอ้างอิงที่ ศธ.04005/ว.1871 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สพฐ.ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการ วางแผน กำหนดเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) และการเตรียมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพความพร้อมของผู้เรียนในท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดของนโยบายและแนวทางการดำเนินการดังนี้  

เอกสารประกอบการประชุม 
นโยบาย/เอกสารแนวทาง การจัดการเรียนการสอนในสถานการโควิด19 ในสถานการโควิด19 
นโยบาย/เอกสารแนวทาง รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯ (PPTx)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับครู/ผู้ปกครอง (รอบสอง 2564) 
- แนวทางการดำเนินการ/รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (รอบแรก 2563) 
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับครู/ผู้ปกครอง (รอบแรก 2563)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง/คู่มือ
-  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุฯ
- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ฯ 
- คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ฯ  
ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (นครศรีฯ,พัทลุง)          ประกาศราชกิจจานุเบกษา
-
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ ที่11/2564 
- กำหนดพื้นที่สถานการณ์โรคติดต่อฯ  (นครศรีฯ)
- การเตรียมความพร้อมการป้องกันฯ (นครศรีฯ) 
- การบังคับใช้การสวมหน้ากากอนามัย (พัทลุง)
- รวมประกาศ/คำสั่งจังหวัดนครศรีฯ
- รวมประกาศ/คำสั่งจังหวัดพัทลุง
ข้อมูลสำคัญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรนา ศบค มท  
- ข้อมูลสำคัญ/ทุกจังหวัด 
- กรมควบคุมโรค สธ.     - ศบค.     - รายงานประจำวัน      
- กรมอนามัย 
- สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 นครศรีฯ  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ    - Covid-19      -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯนครศรีฯ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง      - Covid-19 
- ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  สพฐ. 

                 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
                               โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  ระลอกใหม่

การเตรียมการเบื้องต้น โดยโรงเรียนควรสำรวจความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้เรียนและผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ รูปแบบ ON AIR  On-Demand และ ON-LINE ไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการในกรณีมีเหตุพิเศษ  พร้อมทั้งจัดกลุ่มนักเรียนตามความพร้อมของทรัพยากร และกำหนดช่องทางสื่อสารที่ 2 เพื่อติดต่อผู้เรียนในระดับกลุ่ม และรายบุคคล    หนังสือนำ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้  5 รูปแบบ 

1. แบบ ON-SITE   ดำเนินการได้ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยมีมาตรการรองรับเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และได้รับการอนุมัติจาก สบค.จังหวัด (รูปแบบนี้ไม่อนุญาตให้ดำเนินการในสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะ จ.นครศรีฯ)

2. แบบ ON-AIR  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางสื่อสารหลักมีดังนี้
 2.1 ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบ  ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม
       1. แบบ KU-BAND (จานทีบ 75 ซม.) ระดับชั้น ม.1-ม.6  CH-186-CH-200
       2. แบบ C-BAND HD (จานตะแกรง 6 ฟุต)(งดออกอากาศ)ระดับชั้น ม.1-ม.3  CH-337-CH-348 (ทดลอง)
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : จานรับ+LNB+สายนำสัญญาณ+กล่องรับสัญญาณ+เครื่องรับโทรทัศน์
 2.2 ส่งสัญญาณผ่านทีวิีดิจิตอล (DLTV)(งดออกอากาศ) ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านระบบทีวีภาคพื้นดิน  
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : กล่องรับสัญญาณ+แผงรับสัญยาณ+เสาติดตั้งแผง+สายนำสัญญาณ+เครื่องรับโทรทัศน์ (ระยะทางจากเสารับห่างจากเสาส่งไม่เกิน 100 กม.) ชั้น ม.1-ม.3 CH-37-CH+51      - ตรวจสอบสถานีส่งดิจิตอลทีวีในท้องถิ่น 

3. แบบ  On Demand   
 3.1 ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   (NEW DLTV)  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้งอินเตอเน็ตบ้านและมือถือ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต   Computer Tablet  smartphone  smart TV
- ผ่าน App DLTV ผ่านเว็บไซต์ DLTV.ac.th , Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้
- เว็บไซต์ DLIT

 lfh
 dltv-ch12

 ช่องทางการรับชม DLTV ผ่านอินเตอร์เน็ต (NEW DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ผ่านช่องทางที่ 4  YouTube ระดับชั้น ม.1-3 (ม.4-ม.6 ทดลองออกอากาศ)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 2 ม.2  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13    ตารางเรียน  (ทดลอง)
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14     ตารางเรียน  (ทดลอง)
 
  ชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 6 ม.6  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15    ตารางเรียน  (ทดลอง)

4  แบบ ON-LINE   ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ Web Conference เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองทาง ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันในระดับชั้นมัธยม และอุดมศึกษา โดยใช้ Google App For Education , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
-อุปกรณ์ปลายทางที่ผู้เรียนต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต , Computer,  Tablet  , Smartphone
-สิ่งที่ผู้เรียน/ผู้สอนต้องเตรียม :
1. สำรวจความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนดทรัพยากร
2. สมัครใช้อีเมล์ตามค่ายที่เลือกใช้เช่น ค่าย Google ได้แก่ @Gmail , DEEP  ค่าย Microsoft ได้แก่ @Obecmail ,DEEP ,@microsoft เป็นต้น 
3. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ 2    ประเภท Social เช่น Line  Facebook  Intragram Wechat  IG เป็นต้น สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ในระดับกลุ่มผู้เรียน และรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองทางนี้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนควรจดทะเบียนชื่อโดเมนโรงเรียน(ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน)www.xxxxx.ac.th และสมัครเข้าร่วมโครงการ For Education เพื่อเป็นเมล์องค์กร สะดวกในการสร้างและบริหารอีเมล์ให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนเองได้ใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึงแอบพลิเคชั่นต่างๆของระบบเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับโรงเรียน  : ที่ยังไม่มีโดเมนหรือไม่สามารถจดโดเมนได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถขอใช้เมล์องค์กรให้กับบุคลากรทุกคน สำหรับเปิดห้องเรียนออนไลน์ (เฉพาะครู/ผู้บริหาร)ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th ค่าย Google  ของ สพม.12 หรือ ค่าย Microsoft @obec.org(office 365) , @obec.moe.go.th (DEEP) ได้ โดยส่งแบบฟอร์มขอใช้เมล์องค์กร ระบุค่ายเมล์ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 โทรศัพท์ 063-0810195  แบบฟอร์ม ขอเมล์องค์กรจากสพม.12 (@sea12.go.th)  
...หากต้องการแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือรับรองโดเมน เมนู 15 ด้านขวา ของเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ .....

5. แบบ On-hand   การดำเนินการแบบ On-hand คือ การให้แบบฝึกหัด  ให้การบ้านไปทำที่บ้าน อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของท้องถิ่น ในกรณีที่นักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแรกๆ 


 
 โครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลาย
ด้วยสพม.12ได้จัดทำโครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ร่วมกับสถาบันกวดวิชำ ENCONCEPT ผู้ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และให้การสนับสนุนวิทยากรเติมเต็ม ซึ่งจะดำเนินการ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงละคร อบจ. นครศรีฯ โดยนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ ส่วนหนึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมรับฟังที่โรงละคร อบจ.ได้ ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่แนบมา ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนไม่สะดวก และโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง สามารถรับชมได้ตามช่องทางที่กำหนด ใช้สถานที่ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่าน และทดสอบระบบวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยผ่านระบบ APP  google meet  
รายละเอียด   - หนังสือนำ      กำหนดการ     บัญชีจำนวนนักเนียน      แบบตอบรับ  
เอกสารตอบรับ ส่งกลับทางระบบ My office  เลือก กลุ่มนิเทศก์ฯ 
เอกสารประกอบการสอน      1. SociThai Roadshow     2. TCAS ENG  
ลิงค์ ทดสอบระบบและรับชมการถ่ายทอดสด  https://meet.google.com/kdx-upva-jnr 
 

เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม

เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพม. 12 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

เกียรตืบัตร

 
 dltv

 สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอใ้ช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.3  ที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น 
ไม่ครบวิชาเอก และอื่น ๆ  โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน V2  ที่แนบมา       Downloadแบบสำรวจ
2  นำข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ มากรอกในฟอร์มออนไลน์        กรอกแบบสำรวจ

     นำส่งเอกสารแบบสำรวจที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้ว   มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ สพม.12  ภายในวันที่  2  มีนาคม  2563  เพื่อสรุปรวบรวมในระดับเขต ส่งให้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ฯ สพฐ ต่อไป    หนังสือราชการ สพฐ.  
 หนังสือราชการถึงโรงเรียน
    

 
  resize
     - ประกาศตัวแทน กลุ่มนครศรีธรรมราช   (คลิกที่คำว่า โรงเรียน ที่หัวตาราง จะเรียงตามชื่อโรงเรียน
     - ประกาศตัวแทน กลุ่มพัทลุง   
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12