การบริหารโครงการแท็บเล็ตสพม.12
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday338
mod_vvisit_counterYesterday454
mod_vvisit_counterThis week792
mod_vvisit_counterLast week2933
mod_vvisit_counterThis month9341
mod_vvisit_counterLast month17632
mod_vvisit_counterAll696620

online: 5
Your IP 54.211.73.232
Today: 22 ธ.ค., 2014

ตามที่ สพฐ. ได้ทำสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นั้น สำหรับโซนที่ 3 : ภาคกลางและภาคใต้ มีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2558  จึงขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เร่งตรวจสอบและส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่มีปัญหาการใช้งานอันเนื่องมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการ (เฉพาะที่อยู่ในเงื่อนไขการค้ำประกัน) ส่งศูนย์ซ่อมในจังหวัดภายในระยะเวลาดังกล่าว (นครศรีฯ : บริษัท ชิณวงศ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด, พัทลุง : บริษัท ออลอินวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)

- หนังสือแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการค้ำประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา -
- เงื่อนไขการรับประกัน -
- ศูนย์บริการ OTPC โซน 3 -

 

  

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับครูและนักเรียน เป็นปีที่ 11 (2015) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 "KODU KUP THAILAND 2015"  เป็นเวทีให้เยาวชนนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.kodukup.eventbrite.com  และ https://www.facebook.com/PILThailand  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

2) โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2015" สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ ได้นำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด พร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ www.innovativeteacher.eventbrite.com และ https://www.facebook.com/PILThailand  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet g bullet

likep และขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูเชาวน์ สุวรรณชล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช หนึ่งในสิบของครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากกิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leaderships Awards 2014" ด้วยผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ชุด "ห้องเรียนกลับด้าน ผังการเรียนรู้ผสานโซเชียลมีเดียและอินโฟกราฟฟิค ศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"  

chao2 

   inno 2014

แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเชาวน์

  bul green บทความจากเว็บไซต์วิชาการดอทคอม
  bul green การนำเสนอผลงาน จาก YouTube

 
title 2
 tl supreme
ผู้เข้าอบรม : โรงเรียนละ 2 คน  (ผู้ดูแลระบบ, ครูผู้สอนสาระคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2)
วันอบรม : จำนวน 1 วัน  ช่วงระหว่างวันที่ 22 - 29 มกราคม 2558 
(ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากบริษัทสุพรีมฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 )
สถานที่ : จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : 1) วัน/สถานที่อบรม บริษัท สุพรีมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
2) ให้โรงเรียนสมัครอบรมทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งได้มี
    หนังสือแจ้งโรงเรียนทางระบบสารบรรณฯ สพม.12 แล้ว
   
cc new สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ขอให้เร่งดำเนินการภายใน 15 พฤศจิกายน 2557 เพื่อศูนย์เทคโนโลยีฯ จะได้ส่งรายชื่อให้ทางบริษัทฯ ต่อไป  
 


สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย ได้จัดทำเอกสาร "ความรู้ IPv6 พื้นฐาน สำหรับผู้ดูแลระบบ" เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IPv6 แก่ผู้ดูแลระบบทั้งในภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจด้านเทคโนโลยีเครือข่าย เอกสารฉบับนี้ได้ถูกนำไปใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ IPv6 สำหรับการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เนื้อหาภายในเอกสารผ่านการรับรองมาตรฐาน Certified IPv6 Course Silver ภายใต้ IPv6 Education Certification Logo Programe จาก IPv6 Forum

 ipv6 350

 

 โปรแกรมGPA ชุดรายงานผลบนเว็บไซต์

โรงเรียนที่มีความประสงค์จะรายงานผลการเรียนผ่านเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม
ทั้ง 3 โปรแกรมนี้ไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถส่งข้อมูลประกาศผลบนเว็บ
ออกได้ในเมนูงานทะเบียนวัดผล

1.  Semesterx32
2.  Students2551 Setup V 3
3.  Tools For Server

 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่ม ICT นำร่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12