การบริหารโครงการแท็บเล็ตสพม.12
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday545
mod_vvisit_counterYesterday972
mod_vvisit_counterThis week4867
mod_vvisit_counterLast week6505
mod_vvisit_counterThis month32104
mod_vvisit_counterLast month25096
mod_vvisit_counterAll669415

online: 13
Your IP 54.211.212.174
Today: 31 ต.ค., 2014
title 2
 tl supreme
ผู้เข้าอบรม : โรงเรียนละ 2 คน  (ผู้ดูแลระบบ, ครูผู้สอนสาระคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2)
วันอบรม : จำนวน 1 วัน  ช่วงระหว่างวันที่ 22 - 29 มกราคม 2558 
(ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากบริษัทสุพรีมฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 )
สถานที่ : จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : 1) วัน/สถานที่อบรม บริษัท สุพรีมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
2) ให้โรงเรียนสมัครอบรมทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งได้มี
    หนังสือแจ้งโรงเรียนทางระบบสารบรรณฯ สพม.12 แล้ว
   
cc new สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ขอให้เร่งดำเนินการภายใน 15 พฤศจิกายน 2557 เพื่อศูนย์เทคโนโลยีฯ จะได้ส่งรายชื่อให้ทางบริษัทฯ ต่อไป  
 


สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย ได้จัดทำเอกสาร "ความรู้ IPv6 พื้นฐาน สำหรับผู้ดูแลระบบ" เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IPv6 แก่ผู้ดูแลระบบทั้งในภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจด้านเทคโนโลยีเครือข่าย เอกสารฉบับนี้ได้ถูกนำไปใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ IPv6 สำหรับการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เนื้อหาภายในเอกสารผ่านการรับรองมาตรฐาน Certified IPv6 Course Silver ภายใต้ IPv6 Education Certification Logo Programe จาก IPv6 Forum

 ipv6 350

 

 โปรแกรมGPA ชุดรายงานผลบนเว็บไซต์

โรงเรียนที่มีความประสงค์จะรายงานผลการเรียนผ่านเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม
ทั้ง 3 โปรแกรมนี้ไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถส่งข้อมูลประกาศผลบนเว็บ
ออกได้ในเมนูงานทะเบียนวัดผล

1.  Semesterx32
2.  Students2551 Setup V 3
3.  Tools For Server

 

certiapps2

ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบปฏิบัติการ Android" ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมทวินโลตัส  สามารถตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ตามลิงค์ด้านล่าง

        รายชื่อผู้รับวุฒิบัตร          วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ

 

otpc cer250

ตามที่ สพม.12 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้ร่วมกันจัดอบรม "หลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน"  ให้แก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 3 รุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส  ไปแล้วนั้น ขณะนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เกียรติบัตรของท่านเองได้แล้วดังนี้

g bullet รุ่น 1 : รายชื่อ  ไฟล์เกียรติบัตร 1-5051-111  cc new ปรับปรุง สำหรับผู้ดูแลระบบ cc new
g bullet รุ่น 2 : รายชื่อ  ไฟล์เกียรติบัตร 1-5051-100101-150151-196
g bullet รุ่น 3 : รายชื่อ  ไฟล์เกียรติบัตร 1-50,  51-100, 101-150, 151-192

cc new เกียรติบัตร รุ่นที่ 4-5 สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างวันที่ 29 - 2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์เซาธ์เทิร์น อ.ทุ่งสง (เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ เต็มเวลา) 
g bullet รุ่น 4 : รายชื่อ  ไฟล์เกียรติบัตร 1-50,  51-117
g bullet รุ่น 5 : รายชื่อ  ไฟล์เกียรติบัตร 1-50,  51-100, 101-158

 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่ม ICT นำร่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12