การบริหารโครงการแท็บเล็ตสพม.12
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday322
mod_vvisit_counterYesterday764
mod_vvisit_counterThis week3454
mod_vvisit_counterLast week4862
mod_vvisit_counterThis month12378
mod_vvisit_counterLast month19313
mod_vvisit_counterAll624593

online: 17
Your IP 54.89.36.104
Today: 18 ก.ย., 2014
title1
 tl sea12

ผู้เข้าอบรม :

ครูผู้สอนชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ 1 คน/โรงเรียน

วันอบรม :

รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 กันยายน 2557 (กลุ่มสาระสังคมฯ, สุขศึกษาฯ)
รุนที่ 5 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 (กลุ่มสาระศิลปะ, การงานอาชีพฯ)

สถานที่ :

โรงแรมแกรนด์เซาธ์เทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ :

สมัครอบรมทางระบบลงทะเบียนออนไลน์
ภายใน 24 กันยายน 2557
   
title 2
 tl supreme
ผู้เข้าอบรม : โรงเรียนละ 2 คน  (ผู้ดูแลระบบ, ครูผู้สอนสาระคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2)
วันอบรม : จำนวน 1 วัน (ประมาณหลังเปิดภาคเรียนที่ 2)
สถานที่ : จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : 1) วัน/สถานที่อบรม บริษัท สุพรีมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
2) ให้โรงเรียนสมัครอบรมทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งได้มี
    หนังสือแจ้งโรงเรียนทางระบบสารบรรณฯ สพม.12 แล้ว
 

otpc cer250

ตามที่ สพม.12 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้ร่วมกันจัดอบรม "หลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน"  ให้แก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 3 รุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส ไปแล้วนั้น ขณะนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เกียรติบัตรของท่านเองได้แล้วดังนี้

g bullet รุ่น 1 : รายชื่อ  ไฟล์เกียรติบัตร 1-5051-111
g bullet รุ่น 2 : รายชื่อ  ไฟล์เกียรติบัตร 1-5051-100101-150151-196
g bullet รุ่น 3 : รายชื่อ  ไฟล์เกียรติบัตร 1-50,  51-100, 101-150, 151-192

 

 supreme2

บริษัท สุพรีมฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ http://technic.supreme.co.th เพื่อให้บริการข้อมูลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโครงการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ในโซน 3 ภาคใต้ เช่น คู่มือการใช้งานแท็บเล็ต การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ โปรแกรมควบคุมเครื่องนักเรียน (เฉพาะเครื่องที่ได้จัดซื้อจากบริษัทสุพรีมฯ) การดูแลรักษาเครื่องแท็บเล็ต การแจ้งซ่อมและบริการ รวมทั้งการดาวน์โหลดไฟล์/Application ต่างๆ สำหรับการใช้งานหรือศึกษาเพิ่มเติม

 


ตามที่ สพม.12 ได้แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ www.obecict.bopp.go.th เพื่อ สพฐ. จะนำไปใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2558 และการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน นั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้ขยายเวลาให้ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2557  จึงขอให้โรงเรียนเร่งกรอกข้อมูลให้ทันภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

   -รายละเอียดและข้อมูลที่ต้องเตรียม-

 

tl

เพื่อให้การเปลี่ยนเครื่องแท็บเล็ตทันต่อระยะเวลาการรับประกัน (15 วัน หลังโรงเรียนรับมอบเครื่อง) รวมทั้งครูและนักเรียนจะได้ใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนได้เร็วขึ้น จึงขอให้โรงเรียนติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12 เพื่อขอเปลี่ยนเครื่องแท็บเล็ตที่ชำรุด และขอเครื่องเพิ่มได้ในวันที่ 4-10 มิถุนายน 2557 

-- แนวปฏิบัติการดำเนินงาน --

 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่ม ICT นำร่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12