2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday769
mod_vvisit_counterYesterday511
mod_vvisit_counterThis week1286
mod_vvisit_counterLast week7501
mod_vvisit_counterThis month1280
mod_vvisit_counterLast month60303
mod_vvisit_counterAll2815591

online: 15
Your IP 3.231.226.13
Today: 02 มิ.ย., 2020
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
 lfh
 w-6  18-05-63   4-6

 ช่องทางการรับชม DLTV ระดับมัธยมศึกษา ผ่านช่องทางที่ 6  YouTube

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 2 ม.2  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13    ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 6 ม.6  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15    ตารางเรียน

  

 

เนื่องจากขณะนี้ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการฯ โรงเรียนในสังกัด สพม.12 จึงกำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ดังนี้      แนวทาง-ปฏิทินการรับนักเรียน 2563                               

<<<  เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  >>>

header-1
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ คลิกเลือก ลิงค์รับสมัคร
จังหวัดนครศรีธรรราช    
1 เบญจมราชูทิศ เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
2 กัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
3 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
4 เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
5 โยธินบำรุง เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
6 ตรีนิมิตรวิทยา เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
7 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. เมืองนครศรีธรรมราช  
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ลานสกา ม.1 และ ม.4
10 ขุนทะเลวิทยาคม ลานสกา ม.1 และ ม.4
11 เฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ม.1 และ ม.4
12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม  
13 พระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม  
14 ทางพูนวิทยาคาร เฉลิมพระเกียรติ ม.1 และ ม.4
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ. เฉลิมพระเกียรติ  
16 ฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง ม.1          ม.4
17 ละอายพิทยานุสรณ์ ฉวาง ม.1 และ ม.4
18 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พิปูน ม.1       ม.4 
19 นางเอื้อยวิทยา พิปูน  
20 ทุ่งสง ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
21 สตรีทุ่งสง ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
22 ทุ่งสงวิทยา ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
23 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ทุ่งสง ม.1         ม.4
24 ก้างปลาวิทยาคม ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
25 นาบอน นาบอน ม.1 และ ม.4
26 ทุ่งใหญ่วิทยาคม ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
27 กรุงหยันวิทยาคาร ทุ่งใหญ่  
28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์  ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
29 เสม็ดจวนวิทยาคม ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
30 ทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
31 บางขันวิทยา บางขัน ม.1 และ ม.4
32 วังหินวิทยาคม บางขัน ม.1 และ ม.4
33 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง ถ้ำพรรณรา ม.1 และ ม.4
34 ช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ม.1 และ ม.4 
35 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ ม.1 และ ม.4
36 วิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ ม.1 และ ม.4
37 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เชียรใหญ่  
38 ธัญญาวดีศึกษา เชียรใหญ่  
39 ชะอวด ชะอวด ม.1 และ ม.4
40 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ม.1 และ ม.4
41 เกาะขันธ์ประชาภิบาล ชะอวด ม.1 และ ม.4
42 ขอนหาดประชาสรรค์ ชะอวด  ม.1 และ ม.4
43 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ชะอวด ม.1 และ ม.4
44 ปากพนัง ปากพนัง ม.1 และ ม.4
45 โศภนคณาภรณ์ ปากพนัง ม.1 และ ม.4
46 อินทร์ธานีวิทยาคม ปากพนัง  
47 สตรีปากพนัง ปากพนัง ม.1 และ ม.4
48 ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
49 คีรีราษฎร์พัฒนา ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
50 ควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์  ม.1 และ ม.4
51 เสาธงวิทยา ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
52 ตระพังพิทยาคม ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4 
53 หัวไทรบำรุงราษฎร์ หัวไทร  ม.1 และ ม.4 
54 แหลมราษฎร์บำรุง หัวไทร ม.1 และ ม.4
55 นพคุณประชาสรรค์ หัวไทร ม.1        ม.4
56 ทรายขาววิทยา หัวไทร ม.1 และ ม.4
57 เขาพังไกร หัวไทร ม.1 และ ม.4
58 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ ม.1 และ ม.4
59 พรหมคีรีพิทยาคม พรหมคีรี ม.1 และ ม.4
60 บ้านเกาะวิทยา พรหมคีรี ม.1 และ ม.4
61 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ม.1 และ ม.4
62 โมคลานประชาสรรค์ ท่าศาลา ม.1 และ ม.4
63 สระแก้วรัตนวิทย์ ท่าศาลา ม.1       ม.4
64 สิชลคุณาธารวิทยา สิชล ม.1 และ ม.4
65 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สิชล ม.1 และ ม.4
66 สิชลประชาสรรค์ สิชล ม.1 และ ม.4
67 เทพราชพิทยาสรรค์ สิชล ม.1 และ ม.4
68 ขนอมพิทยา ขนอม ม.1 และ ม.4
69 ท้องเนียนคณาภิบาล ขนอม ม.1 และ ม.4
70 คงคาประชารักษ์ นบพิตำ ม.1 และ ม.4
71 นบพิตำวิทยา นบพิตำ ม.1 และ ม.4
 จังหวัดพัทลุง  
72 พัทลุง เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
73 พัทลุงพิทยาคม เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
74 พรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง  ม.1 และ ม.4
75 ประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
76 วชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
77 สตรีพัทลุง เมืองพัทลุง ม.1 และ ม.4
78 กงหราพิชากร กงหรา ม.1 และ ม.4
79 ชะรัดชนูปถัมภ์ กงหรา  
80 หานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน ม.1 และ ม.4
81 เขาชัยสน เขาชัยสน ม.1 และ ม.4
82 ประชาบำรุง ตะโหมด  ม.1 และ ม.4
83 ตะโหมด ตะโหมด  
84 ควนขนุน ควนขนุน ม.1 และ ม.4
85 พนางตุง ควนขนุน ม.1 และ ม.4
86 ดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน ม.1 และ ม.4
87 ปัญญาวุธ ควนขนุน ม.1 และ ม.4
88 ควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน ม.1 และ ม.4
89 ปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน ม.1 และ ม.4
90 หารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน  
91 ศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต  
92 ตะแพนพิทยา ศรีบรรพต ม.1 และ ม.4
93 ป่าบอนพิทยาคม ป่าบอน  
94 บางแก้วพิทยาคม บางแก้ว ม.1 และ ม.4
95 ป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม ม.1 และ ม.4
96 นิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม ม.1 และ ม.4
97 นาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน ม.1 และ ม.4
98 อุดมวิทยายน ควนขนุน ม.1 และ ม.4
 
 dltv

 สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอใ้ช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.3  ที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น 
ไม่ครบวิชาเอก และอื่น ๆ  โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน V2  ที่แนบมา       Downloadแบบสำรวจ
2  นำข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ มากรอกในฟอร์มออนไลน์        กรอกแบบสำรวจ

     นำส่งเอกสารแบบสำรวจที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้ว   มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ สพม.12  ภายในวันที่  2  มีนาคม  2563  เพื่อสรุปรวบรวมในระดับเขต ส่งให้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ฯ สพฐ ต่อไป    หนังสือราชการ สพฐ.  
 หนังสือราชการถึงโรงเรียน
    

 
  resize
     - ประกาศตัวแทน กลุ่มนครศรีธรรมราช   (คลิกที่คำว่า โรงเรียน ที่หัวตาราง จะเรียงตามชื่อโรงเรียน
     - ประกาศตัวแทน กลุ่มพัทลุง   
 
           ตามที่ สพม.12 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ.  และการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  นั้น  ในการนี้ ผู้เข้าประชุมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร รายละเอียดตามรายชื่อและเกียรติบัตรดังแนบ
             >>> รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
             >>> เกียรติบัตร
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มิถุนายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12