การศึกษาทางไกล DLIT
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday498
mod_vvisit_counterYesterday1091
mod_vvisit_counterThis week5643
mod_vvisit_counterLast week4769
mod_vvisit_counterThis month18900
mod_vvisit_counterLast month18723
mod_vvisit_counterAll1333509

online: 21
Your IP 54.156.61.117
Today: 23 มี.ค., 2018

sarcover1 150

icongรายงานการประเมินตนเอง การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :

"ผลการดำเนินงานพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา" เป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ปี 2556 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (มกราคม 2556 – มีนาคม 2557) ของการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นการภายใน ตามนโยบาย สพฐ. รวมทั้งเป็นผลที่เกิดจากการวางแผน ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และดำเนินงานพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเป็นกลุ่มทดลองนำร่อง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีนาคม 2557

ปกหน้า - ปกหลัง
คำนำ
สารบัญ
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ ICT
ตอนที่ 3,4,5 กระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ, ผลของการจัดตั้งศูนย์ฯ, ข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก :
หน้า 1 - 10 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
หน้า 11 - 22 การบำรุงรักษาระบบ
หน้า 23 - 28 ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
หน้า 29 - 38 ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
หน้า 39 - 42 ระบบ ICT เพื่อการเรียนการสอน
หน้า 43 - 49 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ประกาศ สพม.12 จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีฯ 
หนังสือ สพฐ., กพร. ให้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีฯ (เป็นการภายใน)

 

icongรายงานการประเมินตนเอง การจัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (นำร่อง) :

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราชและพัทลุง) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน "โครงการทดลองนำร่องจัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" (จำนวน 7 เขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีหน้าที่หลักในการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ และสนับสนุนการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตามกรอบภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ทั้งนี้  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ธันวาคม 2554

รายงานการประเมินตนเอง

* คลิกเพื่อดาวน์โหลด *

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มีนาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
โครงการแท็บเล็ตสพม.12
กลุ่ม ICT นำร่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12