2. ระบบสารสนเทศ
3. การศึกษาทางไกล DLIT
5. ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday422
mod_vvisit_counterYesterday570
mod_vvisit_counterThis week422
mod_vvisit_counterLast week3826
mod_vvisit_counterThis month1515
mod_vvisit_counterLast month16271
mod_vvisit_counterAll3230332

online: 4
Your IP 18.207.133.27
Today: 03 ก.ค., 2022
snap8
 obec content center
 

     ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  สพม.นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  และนายสมพร วัชรกาฬ ข้าราชการบำนาญ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบรับสมัครศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น เป็นต้นไป  
                                       
ปฏิทินการรับนักเรียน 2565

<<<  เข้าสู่ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ของ สพฐ.)  >>>

banner rub65
ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ คลิกเลือก ลิงค์รับสมัคร
สพม.นครศรีธรรมราช
1 เบญจมราชูทิศ เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
2 กัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
3 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
4 เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
5 โยธินบำรุง เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
6 ตรีนิมิตรวิทยา เมืองนครศรีธรรมราช ม.1 และ ม.4
7 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เมืองนครศรีธรรมราช  ม.1 และ ม.4
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. เมืองนครศรีธรรมราช  ประกาศจากโรงเรียน
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ลานสกา ม.1 และ ม.4
10 ขุนทะเลวิทยาคม ลานสกา ม.1 และ ม.4
11 เฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ประกาศจากโรงเรียน
12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม  ประกาศจากโรงเรียน
13 พระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม  ประกาศจากโรงเรียน
14 ทางพูนวิทยาคาร เฉลิมพระเกียรติ ประกาศจากโรงเรียน
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ. เฉลิมพระเกียรติ  ประกาศจากโรงเรียน
16 ฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง ประกาศจากโรงเรียน
17 ละอายพิทยานุสรณ์ ฉวาง ม.1 และ ม.4
18 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พิปูน ม.1 และ ม.4
19 นางเอื้อยวิทยา พิปูน ประกาศจากโรงเรียน
20 ทุ่งสง ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
21 สตรีทุ่งสง ทุ่งสง ประกาศจากโรงเรียน
22 ทุ่งสงวิทยา ทุ่งสง ม.1 และ ม.4
23 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ ทุ่งสง ประกาศจากโรงเรียน
24 ก้างปลาวิทยาคม ทุ่งสง ประกาศจากโรงเรียน
25 นาบอน นาบอน ประกาศจากโรงเรียน
26 ทุ่งใหญ่วิทยาคม ทุ่งใหญ่ ประกาศจากโรงเรียน
27 กรุงหยันวิทยาคาร ทุ่งใหญ่ ประกาศจากโรงเรียน
28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์  ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
29 เสม็ดจวนวิทยาคม ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
30 ทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งใหญ่ ม.1 และ ม.4
31 บางขันวิทยา บางขัน ม.1 และ ม.4
32 วังหินวิทยาคม บางขัน ม.1 และ ม.4
33 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง ถ้ำพรรณรา ประกาศจากโรงเรียน
34 ช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ประกาศจากโรงเรียน 
35 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ ม.1 และ ม.4
36 วิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ ประกาศจากโรงเรียน
37 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เชียรใหญ่ ประกาศจากโรงเรียน
38 ธัญญาวดีศึกษา เชียรใหญ่  ประกาศจากโรงเรียน
39 ชะอวด ชะอวด ประกาศจากโรงเรียน
40 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ม.1 และ ม.4
41 เกาะขันธ์ประชาภิบาล ชะอวด ม.1 และ ม.4
42 ขอนหาดประชาสรรค์ ชะอวด ประกาศจากโรงเรียน
43 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ชะอวด ม.1 และ ม.4
44 ปากพนัง ปากพนัง ม.1 และ ม.4
45 โศภนคณาภรณ์ ปากพนัง ประกาศจากโรงเรียน
46 อินทร์ธานีวิทยาคม ปากพนัง  ประกาศจากโรงเรียน
47 สตรีปากพนัง ปากพนัง ประกาศจากโรงเรียน
48 ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
49 คีรีราษฎร์พัฒนา ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
50 ควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์  ม.1 และ ม.4
51 เสาธงวิทยา ร่อนพิบูลย์ ม.1 และ ม.4
52 ตระพังพิทยาคม ร่อนพิบูลย์ ประกาศจากโรงเรียน
53 หัวไทรบำรุงราษฎร์ หัวไทร  ประกาศจากโรงเรียน
54 แหลมราษฎร์บำรุง หัวไทร ประกาศจากโรงเรียน 
55 นพคุณประชาสรรค์ หัวไทร ประกาศจากโรงเรียน
56 ทรายขาววิทยา หัวไทร ประกาศจากโรงเรียน
57 เขาพังไกร หัวไทร ประกาศจากโรงเรียน
58 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ ประกาศจากโรงเรียน
59 พรหมคีรีพิทยาคม พรหมคีรี ม.1 และ ม.4 
60 บ้านเกาะวิทยา พรหมคีรี ประกาศจากโรงเรียน
61 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ม.1 และ ม.4
62 โมคลานประชาสรรค์ ท่าศาลา ม.1 และ ม.4
63 สระแก้วรัตนวิทย์ ท่าศาลา ประกาศจากโรงเรียน
64 สิชลคุณาธารวิทยา สิชล ม.1 และ ม.4
65 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สิชล ม.1 และ ม.4
66 สิชลประชาสรรค์ สิชล ม.1 และ ม.4
67 เทพราชพิทยาสรรค์ สิชล  ม.1 และ ม.4
68 ขนอมพิทยา ขนอม ม.1 และ ม.4
69 ท้องเนียนคณาภิบาล ขนอม ม.1 และ ม.4
70 คงคาประชารักษ์ นบพิตำ ม.1 และ ม.4
71 นบพิตำวิทยา นบพิตำ ประกาศจากโรงเรียน
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.นศ.

 

 

 

 

 

   การเตรียมการการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564         ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ได้ออกประกาศมาตรการและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารอ้างอิงที่ ศธ.04005/ว.2137 ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 สพฐ.ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการวางแผน กำหนดเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) และการเตรียมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพความพร้อมของผู้เรียนในท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดของนโยบายและแนวทางการดำเนินการดังนี้  หนังสือราชการ       การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน          ประกาศ รมต.ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน

  ระบบประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  Thai Stop Covid Plus (TSP)  new

เอกสารประกอบการประชุม  19-05-2564
นโยบาย/เอกสารแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564
แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษาตามข้อกาหนดของ ศปก.ศบค. 
การประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
   ปีการศึกษา 2564ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับครู/ผู้ปกครอง 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง/คู่มือ
-  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุุฯ
- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ฯ 
- คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ฯ  

ประกาศ/คำสั่งจังหวัด (นครศรีฯ,พัทลุง)          ประกาศราชกิจจานุเบกษา
-
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ฯ  
คำสั่ง/ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข,เขตสุขภาพที่ 11
-
มาตรการ/และข้อสั่งการ
 
ข้อมูลสำคัญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร้ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรนา ศบค มท  
- ข้อมูลสำคัญ/ทุกจังหวัด 
- กรมควบคุมโรค สธ.     - ศบค.     - รายงานประจำวัน      
- กรมอนามัย 
- สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 นครศรีฯ  
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ    - Covid-19      -ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯนครศรีฯ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง      - Covid-19 
- ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  สพฐ. 

                  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 1

             ในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ระลอกใหม่

การเตรียมการเบื้องต้น โดยโรงเรียนควรสำรวจความพร้อมด้านทรัพยากรของผู้เรียนและผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบค่างๆ ๆ ได้แก่ ON AIR  On-Demand และ ON-LINE ไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการในกรณ์มีเหตุพิเศษ  พร้อมทั้งจัดกลุ่มนักเรียนตามความพร้อมของทรัพยากร และกำหนดช่องทางสื่อสารที่ 2 เพื่อติดต่อผู้เรียนในระดับกลุ่ม และรายบุคคล    หนังสือนำ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้  5  รูปแบบ 

1. แบบ ON-SITE  
          การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (มาตรการ ศบค.) หมายถึงการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนโดยโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และ สาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด และมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง)
1.2) นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ของนักเรียน
1.3) นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล(ข้อ 2)
1.4) โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.5) โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม   

2. แบบ ON-AIR 
           เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลักโดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ช่องทางสื่อสารหลักมีดังนี้
 2.1 ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) มี 2 แบบ  ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม
       1. แบบ KU-BAND (จานทีบ 75 ซม.) ระดับชั้น ม.1-ม.6  CH-186-CH-200  ตารางออกอากาศระดับชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2564           รับชมย้อนหลัง
       2. แบบ C-BAND HD (จานตะแกรง 6 ฟุต)(งดออกอากาศ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : จานรับ+LNB+สายนำสัญญาณ+กล่องรับสัญญาณ+เครื่องรับโทรทัศน์
 2.2 ส่งสัญญาณผ่านทีวิีดิจิทัลภาคพื้นดิน   (DLTV) 
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : กล่องรับสัญญาณ+แผงรับสัญญาณ+เสาติดตั้งแผง+สายนำสัญญาณ+เครื่องรับโทรทัศน์ (ระยะทางจากเสารับห่างจากเสาส่งไม่เกิน 100 กม.)  ออกอากาศตั้งแต่ช่อง CH-37-CH+51 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 ออกอากาศ ช่อง 46-48    เอกสารประกอบ
    - ตรวจสอบสถานีส่งดิจิตอลทีวีในท้องถิ่น  

lfh
digital-tv


3 แบบ ON-LINE

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์และรุปแบบการถ่ายทอดสด เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) หรือรูปแบบสื่อสารทางเดียวในแบบถ่ายทอดสด (LIVE Streaming ) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รูปแบบ Video Conference การสื่อสารสองทาง พูดโต้ตอบกันได้ทั้งภาพและเสียง มีข้อจำกัดของจำนวนคนโดยทั่วไปบัญชีละไม่เกิน 100 คน เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันในระดับชั้นมัธยม และอุดมศึกษา โดยใช้ APP google workspace for education fundamentals , Microsoft Office 365 For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
รุปแบบ LIVE Streaming การสื่อสารแบบทางเดียว ในลักษณะการถ่ายทอดสด ไม่สามารถพูดโต้ตอบกันได้ ในลักษณะสื่อสารทางเดียว เหมือนกับ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ รองรับจำนานคนได้มาก เครื่องมือที่นิยมใช้ OBS Studio , Wirecast , vMix , Ecamm Live , Facebook Live ,Youtube Live ฯลฯ
-อุปกรณ์ปลายทางที่ผู้เรียนต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต , Computer, Tablet , Smartphone
-สิ่งที่ผู้เรียน/ผู้สอนต้องเตรียม :
1. สำรวจความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนดทรัพยากร
2. สมัครใช้อีเมล์ตามค่ายที่เลือกใช้เช่น ค่าย Google ได้แก่ @Gmail , DEEP ค่าย Microsoft ได้แก่ @Obecmail ,DEEP ,@microsoft เป็นต้น
3. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ 2 ประเภท Social เช่น Line Facebook Intragram Wechat IG เป็นต้น สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ในระดับกลุ่มผู้เรียน และรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองทางนี้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนควรจดทะเบียนชื่อโดเมนโรงเรียน(ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน)www.xxxxx.ac.th และสมัครเข้าร่วมโครงการ For Education เพื่อเป็นเมล์องค์กร สะดวกในการสร้างและบริหารอีเมล์ให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนเองได้ใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึงแอบพลิเคชั่นต่างๆของระบบเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับโรงเรียน : ที่ยังไม่มีโดเมนหรือไม่สามารถจดโดเมนได้ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถขอใช้เมล์องค์กรให้กับบุคลากรทุกคน สำหรับเปิดห้องเรียนออนไลน์ (เฉพาะครู/ผู้บริหาร)ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th ค่าย Google ของ สพม.นศ. หรือ ค่าย Microsoft @obec.org(office 365) , @obec.moe.go.th (DEEP) ได้ โดยส่งแบบฟอร์มขอใช้เมล์องค์กร ระบุค่ายเมล์ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. โทรศัพท์ 063-0810195

new1  Download แบบฟอร์ม ขอเมล์องค์กร จากสพม.นศ. ภายใต้ชื่อโดเมน @sea12.go.th
...หากต้องการแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือรับรองโดเมน เมนู 15 ด้านขวา ของเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ.

 
ช่องทางการรับชม DLTV ผ่านอินเตอร์เน็ต (NEW DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ผ่านช่องทางที่ 4  YouTube ระดับชั้น ม.1-3  (รายการสด)     รับชมย้อนหลัง

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 2 ม.2  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9     ตารางเรียน
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13    ตารางเรียน  (ทดลอง)
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14     ตารางเรียน  (ทดลอง)
 
  ชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 6 ม.6  https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15    ตารางเรียน 

4. แบบ  On Demand
    new2

           4.1 ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   (NEW DLTV)  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง ครูปลายทางสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้งอินเตอร์เน็ตบ้านและมือถือ
- อุปกรณ์ปลายทางที่ต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต   Computer Tablet  smartphone  smart TV
- ผ่าน App DLTV เว็บไซต์ DLTV.ac.th , Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้
- ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ DLIT    dlit.ac.th 
- บทเรียน ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ สสวท.  
เข้าสู่เว็บไซต์  
- บทเรียนออนไลน์ สื่อประกอบการสอน บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น (มหาชนจำกัด)  เช้าสู้เว็บไซต์    
    ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน  


5. แบบ On-hand

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยการนำ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแล ช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้

6. Blended  การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานกันหลายรูปแบบ อย่างเหมาะสม มีเงื่อนไขดังนี้
     1. สถานศึกษาควรแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
     2. สถานสึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพร้อมของระบบ Thai stop Covid + (TSP) 
     3. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม มาตรการของ สธ. โดยเคร่งครัด

 
                                                  เว็บไซต์ครูพร้อม

krupompt

 
 เนื่องด้วย สำนักงานกพร.สพฐ ได้พัฒนาระบบบริหารราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด
จึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management Support System : SMSS
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการเชื่อมโยง
การส่งต่อข้อมูลระหว่าง ระบบ Smart Obec ของสพฐ และ Smart Area ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับการรายงานข้อมูล ในระบบ KRS-ARS ของกพร.
โรงเรียนใดสนใจสามารถ 
- ดาวห์โหลดโปรแกรมสำหรับโรงเรียนไปติดตั้งใช้งานได้  download 
- สำหรับระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตฯ download
 
 
 sts-logo-onet-sea12
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในปีการศึกษา2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ได้มีกำหนดให้ดำเนินการทดสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ
ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวช้องดังนี้

การรับข้อสอบและกระดาษาคำตอบ                    รายงานสถิติจำนวนผู้เข้าสอบ new
1. เว็บไซต์สถาบันทดสอบแห่งชาติ(สทศ)
2. ตารางสอบชั้น ม.3
3. เอกสารแนะนำการจัดสอบ  คู่มือการจัดสอบ
4. เอกสารการเงิน สพม.12
5. ปฎิทินปฏิบัติงานการสอบ O-net สพม.12
6. แผนผังขั้นตอนการรับข้อสอบ O-net
7. แผนผังการจราจรภายในเพื่อรับข้อสอบ

ช่วงเวลาการรับข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564  เริ่มเวลา 08.30 น. 
- ตารางเวลา  รายชื่อโรงเรียนเพื่อรับข้อสอบ
- จำนวนกล่องข้อสอบ

 ข่วงเวลา  หน่วยงาน /โรงเรียน
  8.30-10.30 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 3
10.30-12.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 2 และ 4
13.00-15.00 สนามสอบที่อยู่ใน cluster 1 และ 2  พัทลุง

การส่งกระดาษคำตอบ   
 
วันที่ 14  มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น เป็นต้นไป 
 
 
หมายเหตุ
              กล่องบรรจุกระดาษคำตอบ(ลังปรับขนาด) ต้องเฉลี่ยซองกระดาษคำตอบ
บรรจุให้ครบทุกกล่อง และตรงตามวิชาที่กำหนดที่หน้ากล่อง  ห้ามให้เหลือหรือใส่ผสมกัน 
ก่อนปิดผนึกกรุณาตรวจสอบกับเอกสาร O-NET-2 ให้ตรงกับเอกสารที่ปิดหน้ากล่องครบ
ทุกวิชา จึงจะดำเนินการปิดผนึกกล่อง และปรับขนาดกล่องให้พอดีกับจำนวนซองข้อสอบ
ภายในกล่อง ปิดด้วยเทปกาวให้ครบทุกด้าน และนำส่งศูนย์สอบ
 

 

 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
17. จัดซื้อจัดจ้างระบบอินเตอร์เน็ต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
ictsea12