ที่อยู่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เลขที่ 12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
โทรศัพท์:
075-345050
โทรสาร:
075-343575
ส่งอีเมล