การติดต่อ

ที่อยู่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เลขที่ 12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
โทรศัพท์:
075-345050
โทรสาร:
075-343575
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
nrt@sea12.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ: