ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์ : 089-7245635
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ประวัติ

   


นายถาวร เวชจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์ : 06-2242-3320
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ประวัติ

นางวิมพ์วิภา รักสม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์ : 08-4246-2399
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ประวัติ