วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อย ตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานกรรมการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของ นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสง และนายมนูญ กลับกล่อม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งสง ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม