วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬากรีฑาอวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือกภาค 4) "12 นักษัตรเกมส์" ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม