วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (รอบคัดเลือกภาค 4) "นครศรีธรรมราชเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม