วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักกีฬา ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม