วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ Activc learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม