วันที่ 6 มีนาคม 2566

ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานประเพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ฯ”พร้อมพิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฏพระราชทาน 6 ผืน โดยมีขบวนแห่ผ้าพระบฏหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างจังหวัดกว่า 100 แห่ง ร่วมแห่ผ้าพระบฎไปตามถนนราชดำเนิน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการนำผ้าพระบฏขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนับเป็นประเพณีในทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดต่อยอดกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 1773 ในปีนี้เป็นปีที่ 793 ปี โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม