วันที่ 16 มีนาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มอบหมาย นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 โรงเรียน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม