วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

สพม.นครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในสังกัด ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกท่าน ออกไปใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ คูหาพื้นที่เขตเลือกตั้ง ทั้งนี้วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม