วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ว่าร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาทบทวนถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับหน่วยงายที่กำกับดูแลงานมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม