วันที่ 17 มกราคม 2567
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตกัลยาณี มอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนตรีนิมิตวิทยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้รูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม