วันที่ 18 มกราคม 2567
กิจกรรมค่ายศิลปะ : นิทรรศการครูศิลปะ 18-19 มกราคม 2567 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา เปิดกิจกรรมโดยท่านรอง ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช ดร.วิมพ์วิภา รักสม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านศิลปะ ในความร่วมมือคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุน
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม