กิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและการสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 โดย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม