วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว23/2564 ออนไลน์ ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

รูปเพิ่มเติม