วันที่ 10 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ โดยมี นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครู ให้การต้อนรับ และรับฟังแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา