วันที่ 10 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม โดยมี นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครู ให้การต้อนรับ และรับฟังแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา