วันที่ 11 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

รูปเพิ่มเติม