วันที่ 12 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ปรีชา ครูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครู ให้การต้อนรับ และรับฟังแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา