วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นางวิมพ์วิภา รักสม รองผอ. สพม. นศ ประธานเปิดการประชุมขอแก้ไขการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สพม.นศ

 

 

รูปเพิ่มเติม