วันที่ 5 สิงหาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม (Kick Off) เปิดตัวหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาออนไลน์ ภายใต้โครงการ "เด็กคอนรู้จักและรักเมืองคอน" โดย นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ 100 ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม