วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมเยี่ยมชมโครงการ ณ โรงเรียนบางขันวิทยาอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม