วันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 "หัถตศิลป์สืบสาน วิชาการก้าวหน้า พัฒนาเมืองนคร เกียรติขจรสู่สากล" โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานจัดในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม