วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เยี่ยมชมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 “หัตถศิลป์สืบสาน วิชาการก้าวหน้า พัฒนาเมืองนคร เกียรติขจรสู่สากล” Sustaining our traditional craftsmanship Advancing Academic Excellence and Promoting Nakhon Si Thammarat for Global Recognition สถานที่แข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม