การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน กรณีเด็กไม่มีที่เรียน