สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ขอเชิญผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18 - 22 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน”Thailand Cyber Top Students 2021”

             • เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยใน ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า เข้าร่วมแข่งขันในรายการ "THE 3rd ASEAN STUDENTS CONTEST ON INFORMATIONSECURITYin2021" จัดโดยประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นการแข่งCapturetheFlagในรูปแบบ Jeopardy

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนนี้ จนถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564

             • อ่านรายละเอียดกติกา และสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ได้ที่ QR code บนภาพ หรือ https://ctfad.live/tcts2021/

             • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทาง inbox เพจ NCSA Thailand