ศธ.แถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา-ลดภาระ “ครู-นักเรียน-
ผู้ปกครอง”

         พร้อมจ่ายเงิน #เยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครอง
ประมาณ 5-7 วัน หลังจากกระทรวงการคลังจัดสรรการโอนเงินให้หน่วยงาน โดย

           - สพฐ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
           - สอศ. ผู้ปกครองรับเงินสด ที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
           - สช. ผู้ปกครองรับเงินสด ที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป
           - กศน. ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือ ศชช. ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

         (ส่วนนอกสังกัด ศธ. เช่น กทม. อปท. ตชด. ฯลฯ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด)

        https://moe360.blog/2021/08/16/heal-students/

        https://www.facebook.com/MOE360degree/posts/4155806524501837

        https://twitter.com/MOE360degree/status/1427147900870545411