ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (IJSO)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ l กำหนดการ l มาตรการ Covid 19

 

หมายเหตุ : วันที่ 23 มกราคม 2565 (ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบจะต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อเป็น Negative หรือ Not Detectable เท่านั้น
หากนักเรียนคนใดไม่มีใบรับรองผลการตรวจมาแสดงในวันสอบจะไม่สิทธิเข้าสอบในครั้งนี้)