วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานของ จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (Pabuk) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติม